ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Воробйова В.І., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Чигиринець О.Е., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Фатєєв Ю.Ф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

На основі даних газової хромато-мас-спектрометрії визначено компонентний склад летких сполук комбінаційного парофазного інгібітору корозії на основі екстракту шроту ріпаку та нітрогеновмісних сполук. Прискореними гравіметричними методами корозійних випробувань (протягом 21 доби) та методом поляризаційного опору в умовах періодичної конденсації вологи показано, що при додатковому введенні до ізопропанольного екстракту шроту ріпаку N-вмісних сполук спостерігається синергетичне збільшення інгібуючої ефективності комбінаційних інгібіторів. Встановлено, що досліджені суміші є інгібіторами змішаного типу, які гальмують анодну та катодну реакції корозійного процесу. Комбінаційний інгібітор проявляє ефект захисної післядії. Отримані результати поглиблюють наукові засади підбору синергетичних компонентів до рослинних екстрактів.

Ключові слова:

леткий інгібітор, атмосферна корозія, сталь, екстракт шроту ріпаку, синергізм

Використана література:

  1. Вартапетян Р. Ш. Энергетика адсорбции низших аминов на поверхности окисленного железа / Р. Ш. Вартапетян, А. А. Исирикян, Ю. И. Кузнецов // Защита металлов. – 2002. – Т. 38, № 1. – С. 27–31.

  2. Исследование эффективности ингибиторов атмосферной коррозии / Е. Э. Чигиринец, В. И. Воробьева, Г. Ю. Гальченко, И. Г. Рослик // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. – № 2. – С. 76–80.

  3. Погребова И. С. Эффекты синергизма при ингибировании коррозии металлов / И. С. Погребова. – К. : Знание, 1980. – 32 с.

  4. Чигиринец Е. Э. Хромато-масс-спектральный анализ летучих фракций изопропанольного экстракта рапса / Е. Э. Чигиринец, В. И. Воробьева, Н. В. Шалыга, С. Ю. Липатов // Украинский химический журнал. – 2013. – Т. 79, № 10. – С. 8–14.

Переглянути статтю    Завантажити pdf