ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Кальченко В.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Слєднікова О.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Кальченко Д.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Музичка Д.Г., Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Вперше запропоновано тримірне геометричне моделювання інструментів та формоутворення оброблюваних торцевих поверхонь непереточуваних пластин з прямокутним профілем. Шліфування торцевих поверхонь непереточуваної пластини з прямокутним профілем виконується чашечним шліфувальним кругом. Розроблено новий спосіб торцевого шліфування алмазним кругом, де у процесі поздовжнього переміщення деталі відносно шліфувального круга чорновий припуск знімається периферією круга, а чистове шліфування виконується його торцем. Круг повертається на кут, який забезпечує потрібну точність формоутворення торцевої поверхні непереточуваної пластини з прямокутним профілем, при заданих розмірах та орієнтації деталі та розмірах інструмента.

Ключові слова:

3D-моделювання, плоске шліфування, формоутворення, чашковий шліфувальний круг, орієнтований інструмент

Використана література:

1. Грабченко А. И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали : монография / А. И. Грабченко, В. И. Кальченко, В. В. Кальченко. – Чернигов : ЧДТУ, 2009. – 256 с.

2. Кальченко В. В. Модульне 3D-моделювання формоутворюючих систем шліфувальних верстатів, інструментів та оброблюваних поверхонь / В. В. Кальченко // Вісник Тернопільського державного технологічного університету. – 2005. – Т. 12. – С. 68–79.

3. Основи формоутворення поверхонь при механічній обробці / Н. С. Равська, П. Р. Родін, Т. П. Ніколаєнко, П. П. Мельничук. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 232 с.

4. Патент RU №2359804 Российская Федерация, МПК В24В7/00. Способ шлифования плоских поверхностей торцом шлифовального круга / Е. А. Балмасова, Е. В. Васильев, А. Ю. Попов, Д. С. Реченко ; опубл. 27.05.2009. Бюл. № 18.

5. Польшаков В. І. Теоретичні і практичні основи високопродуктивного торцевого шліфування важ­кооброблюваних матеріалів : автореф. дис. … д-ра техн. наук / В. І. Польшаков. – К., 1998. – 27 с.

6. Перепелица Б. А. Отображение аффинного пространства в теории формообразования поверхностей резанием / Б. А. Перепелица. – Х. : Вища школа, 1991. – 512 с.

7. Равская Н. С. Основы теории формообразования поверхностей при механической обработке / Н. С. Равская, П. Р. Родин // Вестник НТУУ «Киевский политехнический институт». Машиностроение. – 1998. – № 33. – С. 74–82.

8. Решетов Д. Н. Точность металлорежущих станков / Д. Н. Решетов, В. Т. Портман. – М. : Машиностроение, 1996. – 336 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf