ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Жарій Я.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Веремей Г.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Розроблено математичну модель, яка дозволяє визначити та описати ступінь зносу робочих поверхонь сідла клапана з метою отримання об’єктивних результатів з дефектації для прийняття рішення про доцільність виконання ремонту по відновленню і зниженню його трудомісткості.

Ключові слова:

формоутворюючі параметри, поверхня змінного профілю, інтерполяційна схема, тривимірний аналіз, двомірний аналіз, численні методи, процес дефектації

Використана література:

1. Веремей Г. А. Математическое моделирование формообразования восстанавливаемых поверхностей седла клапана в газораспределительном механизме / Г. А. Веремей // Вісник ЧДТУ. Серія “Технічні науки” : наук. зб. – 2014. – № 1(71). – С. 127–134.

2. Дефектация деталей автомобиля [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.irsautoyoucar.ru/car_dismantlin/142.html.

3. Дефектация деталей и сопряжений [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mehanik-ua.ru/lektsii-rmo/109-defektatsiya-detalej-i-sopryazhenij.html.

4. Дунин-Барковский И. В. Измерение и анализ шероховатости, волнистости и некруглости поверхности / И. В. Дунин-Барковский, А. Н. Карташова. – М. : Машиностроение, 1978. – 232 с.

5. Дьяконов В. MATHCAD 8/2000 : специальный справочник / В. Дьяконов. – СПб. : Питер, 2000. – 592 с.

6. Кашуба Л. А. Геометрия реальных поверхностей деталей изделий машиностроения / Л. А. Кашуба, Д. М. Жук, В. Б. Маничев // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2012. – № 2. – С. 72–79.

7. Порошин В. В. Основы комплексного контроля топографии поверхности деталей : моно­графия / В. В. Порошин. – М., 2007. – 196 с.

8. Профилометры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.geo-ndt.ru/catalog-25-izmeriteli-sherohovatosti-profilometri-profilemeri.htm.

9. Ремонт головки блока цилиндров – профессионально и доступно [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.motortehn.ru/News/Message/ORR1PYA.html.

10. Хусу А. П. Шероховатость поверхности (теоретико-вероятностный подход) / А. П. Хусу, Ю. Р. Виттенберг, В. А. Пальмов. – М. : Наука, 1975. – 438 с.

11. International ISO Standard 4287 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ebookspdfs.org/download/iso-4287.

Переглянути статтю    Завантажити pdf