ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Космач О.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено моделювання результуючих сигналів акустичної емісії при зміні швидкості обертання вузла тертя із композиційних матеріалів. Проведено оброблення модельних сигналів акустичної емісії з визначенням статистичних моментів третього та четвертого порядків для кожного прийнятого значення швидкості обертання пари тертя із композиційних матеріалів. Показано, що у разі збільшення швидкості обертання вузла тертя із композиційних матеріалів відбувається зростання значень статистичних моментів третього та четвертого порядків як амплітуди, так і енергії сигналу акустичної емісії на стадії нормального зношування поверхонь вузла тертя. При цьому найбільший приріст значень статистичних моментів третього та четвертого порядків спостерігається для коефіцієнта ексцесу енергії результуючих сигналів акустичної емісії, а найменший приріст відповідає коефіцієнту ексцесу амплітуди результуючих сигналів акустичної емісії.

Ключові слова:

акустична емісія, амплітуда, аналіз, асиметрія, енергія, коефіцієнт, композиційний матеріал, обертання, приріст, статистичний момент, швидкість

Використана література:

1. Liao C., Suo S., Wang Y., Huang W., Liu Y. Study on stick-slip friction of reciprocating o-ring seals using acoustic emission techniques // Tribology transactions. – 2012. – Vol. 55. – № 1. – P. 43–51.

2. Hong E., Kaplin, B., You T., Suh M., Kim Y.S., Choe H. Tribological properties of copper alloy-based composites reinforced with tungsten carbide particles // Wear. – 2010. – Vol. 270. – P. 591–597.

3. Об образовании и функционировании МК покрытия, полученного с помощью ревитализантов / В. Н. Стадниченко, Н. Г. Стадниченко, Р. Н. Джус, О. Н. Трошин // Вестн. науки и техн. – Харьков : ХДНТ и НТУ “ХПИ”, 2004. – № 1(16). – С. 18–27.

4. Fіlonenko S. Model of acoustic emission signal at the prevailing mechanism of composite material mechanical destruction / S. Fіlonenko, T. Nimchenko, O. Kosmach // Aviation. – 2010. – Vol. 4(14). – P. 95–103.

6. Fіlonenko S. Impact of rotational speed of composite friction pair on energy accumulation in acoustic emission signal formation / S. Fіlonenko, O. Kosmach // Aviation. – 2013. – Vol. 17 (4). – P. 129–136.

7. Філоненко С. Ф. Модель сигналу акустичної емісії при терті поверхонь композиційних матеріалів / С. Ф. Філоненко, Т. Н. Косицька, О. П. Космач // Наукоємні технології. – 2010. – № 2(6). – С. 30–38.

8. Fіlonenko S. Destruction of composite material by shear load and formation of acoustic radiation / S. Fіlonenko, V. Kalita, O. Kosmach // Aviation. – 2012. – Vol. 1(16). – P. 1–9.

9. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко. – Питер, 2006. – 751 c.

10. Филоненко С. Ф. Моделирование акустического излучения при изменении скорости вращения пары трения из композиционных материалов / С. Ф. Филоненко, О. П. Космач // Технологические системы. – 2013. – № 1. – C. 73–81.

Переглянути статтю    Завантажити pdf