ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Косолап А.І., ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Довгопола А.О., ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Розглянуто задачу розбиття даних на сферичні кластери. Наведено нову оптимізаційну постановку задачі, яка є багатоекстремальною. Запропоновано метод точної квадратичної регуляризації для розв'язання оптимізаційної задачі. Цей метод порівнюється з методом найближчого сусіда для вирішення задач кластеризації даних. Численні приклади показують більш високу ефективність методу точної квадратичної регуляризації.

Ключові слова:

метод точної квадратичної регуляризації, метод найближчого сусіда, сферична кластерізація даних, кластер, багатоекстремальні задачі

Використана література:

  1. Хант Э. Искусственный интеллект / Э. Хант ; пер. с англ. Д. А. Белова и Ю. И. Крюкова ; под ред. В. Л. Стефанюка. – М. : Мир, 1978. – 560 с.

  2. Мандель И. Д. Кластерный анализ / И. Д. Мандель. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 176 с.

  3. Kenneth V. P. Differential Evolution. A Practical Approach to Global Optimization / V. P. Kenneth, R. M. Storn, J. A. Lampinen. – Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. – 542 p.

  4. Косолап А. И. Методы глобальной оптимизации / А. И. Косолап. – Днепропетровск : Наука и образование, 2013. – 316 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf