ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Мехед Д.Б., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні етапи захисту інформації на підприємстві. Визначено основну форму ведення аналітичної роботи. Висвітлено важливість проведення такої роботи на підприємстві в умовах сьогодення.

Ключові слова:

захист інформації, аналітична робота, аналітичні звіти

Використана література:

  1. Домарев В. В. Защита информации и безопасность компьютерных систем / В. В. Домарев. – К. : Диасофт, 1999. – 480 с.

  2. Концепція технічного захисту інформації в галузі зв’язку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

  3. Про державну таємницю [Електронний ресурс] : Закон України від 21.09.1999 р. № 1079-XIV. – Режим доступу : http://dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=88291&cat_id=38828.

  4. Тардаскін М. Ф. Технічний захист комерційної таємниці підприємства зв’язку : навч. посіб. / М. Ф. Тардаскін; за ред. М. В. Захарченка, М. Ф. Тардаскін, В. Г. Кононович. – Одеса : ОНАЗ, 2002. – 76 с.

  5. Ткач Ю. М. Окремі аспекти інформаційно-аналітичної діяльності у процесі навчання математики фахівців з інформаційної безпеки / Ю. М. Ткач / Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник робіт. – Донецьк, 2013. – Вип. 40. – С. 151–158.

Переглянути статтю    Завантажити pdf