ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Задорожній А.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Проведено аналіз невизначеностей, що можуть виникати при створенні моделей процесів і систем. Розглянуто наявні класифікації невизначеностей та запропоновано розширену класифікацію, що включає не тільки невизначеності, пов’язані з даними та внутрішніми станами моделі, але й невизначеності, пов’язані з життєвим циклом побудови моделі.

Ключові слова:

невизначеність, індуктивний підхід, дедуктивний підхід, життєвий цикл моделі

Використана література:

1. Кузьмин Е. А. Неопределенность и определенность в управлении организационно-экономическими системами / Е. А. Кузьмин. – Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2012. – 184 с.

2. Литвинов В. В. Создание блочных моделей систем и процессов с использованием метода группового учета аргументов / В. В. Литвинов, А. А. Задорожний // Математические машины и системы. – 2012. – № 2. – С. 107–116.

3. Глушков В. М. Синтез цифровых автоматов / В. М. Глушков. – М. : Физматгиз, 1962. – 476 с.

4. Томашевський В. М. Моделювання систем / В. М. Томашевський. – К. : Видавнича група ВНV, 2007. – 352 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf