ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Алексєєвський Д.Г., Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна

Бурова А.О., Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна

Буров О.М., Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна

Кулаков С.О., Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Розглянуто аеромеханічну систему вітроенергетичної установки на базі схеми з аеродинамічним мультиплікатором. Розглянуто енергетичну діаграму аеродинамічного мультиплікування з урахуванням втрат. На основі аналізу енергетичної діаграми визначено коефіцієнт перетворення системи аеродинамічного мультиплікування.

Ключові слова:

вітроенергетична установка, вітротурбіна, генератор, коефіцієнт перетворення потужності, аеродинамічне мультиплікування

Використана література:

1. Голубенко Н. С. Аэродинамические особенности безмультипликаторной турбогенераторной схемы ветроэлектрической установки большой мощности / Н. С. Голубенко // Материалы IV Международной конференции «Нетрадиционная энергетика в ХХI веке». – Гурзуф, 2003. – С. 125–132.

2. Алексеевский Д. Г. Анализ поведения электромеханической системы ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием с учетом потерь / Д. Г. Алексеевский, А. А. Бурова, С. А. Кулаков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 18 (991). – С. 61–65. – Бібліогр. : 2 назв.

Переглянути статтю    Завантажити pdf