ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Іванець С.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Красножон О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто підхід з використанням апарату нечіткої логіки для вирішення проблем, що виникають при побудові системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричних перетворювачів. Запропоновано та обґрунтовано вибір необхідної кількості лінгвістичних змінних для нечіткого пристрою управління, вибір кількості і параметрів функцій приналежності для кожної лінгвістичної змінної, використання нечітких правил у вигляді, запропонованому вченими Такагі і Сугено.

Ключові слова:

фотоелектричний перетворювач, точка максимальної потужності, лінгвістична змінна, функція приналежності, нечітке правило, зворотний зв’язок, DC/DC-інвертор, Matlab

Використана література:

  1. Іванець С. А. Розвиток електроенергетики на основі концепції “інтелектуальних” електричних мереж Smart Grid / С. А. Іванець, О. В. Красножон // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Технічні науки”. – 2013. – № 1(63). – С. 167–178.

  1. News and analysis for the modernization and automation of electric power [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smartgridnews.com.

  2. Genetic algorithms optimized fuzzy logic control for the maximum power point tracking in photovoltaic system / C. Larbes, S. M. Cheikh, T. Obeidi, A. Zerguerras // Renewable Energy. – 2009. – № 34. – Р. 2093–2100.

  3. Кобец Б. Б. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции Smart Grid / Б. Б. Кобец, И. О. Волкова. – М. : ИАЦ Энергия, 2010. – 208 с.

  4. European Commission Directorate-General for Research Information and Communication Unit European Communities: «European Technology Platform Smart Grids, Vision and Strategy for Europe’s Electricity Networks of the future», European Communities, 2006.

  5. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечёткие системы / Д. Рутковская, М. Пилинский, Л. Рутковский ; пер. с польск. И. Д. Рудинского. – М. : Горячая линия – Телеком, 2006. – 452 с.

  6. Development of Generalized Photovoltaic Model Using MATLAB/SIMULINK / Huan-Liang Tsai, Ci-Siang Tu, Yi-Jie Su // Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science. – 2008, October 22–24. – 6 p.

  7. AltasI. H., Sharaf, A. M. A Photovoltaic Array Simulation Model for Matlab-Simulink GUI Environment. – P. 341–345.

  8. Моделирование электротехнических устройств в MATALB. SimPowerSystems и Simulink. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 288 с., ил.

Переглянути статтю    Завантажити pdf