ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Отрошко В.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мережко Н.В., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто ситуацію на вітчизняному ринку шкіряного взуття. Охарактеризовано основні проблеми ринку, що сприяють актуалізації питання оцінювання відповідності. Підкреслено основні ключові аспекти оцінювання відповідності в Україні. Проаналізовано нормативну документацію з питань оцінювання відповідності. Розглянуто проблеми та перспективи членства України в СОТ та Угоди про асоціацію з ЄС.

Ключові слова:

оцінювання відповідності, технічні регламенти, якість, безпечність, дитяче взуття, технічні бар’єри, СОТ, ЄС

Використана література:

  1. Отрошко В. А. Проблеми вітчизняного ринку дитячого взуття / В. А. Отрошко, Н. В. Мережко // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29 січ. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ін-т екон. і упр. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2014. – С. 61.

  2. Бородиня О. На ринку України існує дуже жорстка, недобросовісна конкуренція контрабандного імпорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbc.ua/ukr/interview/show/aleksandr-borodynya-na-rynke-ukrainy-sushchestvuet-ochen-09102012141000.

  3. Офіційний сайт Міністерства доходів та зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/mitna-statistika.

  4. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.

  5. Катрич В. Безпечність взуття для дітей / В. Катрич // Товари і ринки. – 2012. – № 2. – С. 211–216.

  6. Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України у сфері нетарифних бар’єрів в торгівлі між Україною та ЄС: технічні бар’єри та санітарія і фітосанітарія Державний департамент з питань адаптації законодавства. – К., 2011.

  7. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності : Закон України від 01.12.2005 № 3164-IV.

  8. Оцінка відповідності як вимога часу / В. М. Катрич, В. Ю. Гура, О. І. Шакуров, Г. О. Пономаренко // Формування і оцінювання асортименту, властивостей та якості непродовольчих товарів : матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 листопада 2013 року) : тези доповідей : у 3 ч. Ч. III / відп. ред. П. О. Куцик. – Львів : Львів. комерц. академ., 2013. – С. 149–141.

Переглянути статтю    Завантажити pdf