ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Зацерковний В.І., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Лисецький Ю.М., Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна

Сивик Д.О., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Кривоберець С.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено обґрунтування необхідності впровадження геоінформаційних технологій (ГІТ) у санітарно-гігієнічний моніторинг територій. Проаналізовано можливості використання геоінформаційних систем (ГІС) як одного з найбільш перспективних напрямків підвищення ефективності санітарно-гігієнічного моніторингу, які є інструментом для практичної реалізації нових підходів до моніторингу на основі просторового відображення об’єктів, що мають певні розміри та поширюваність у просторі. Розглянуто підходи щодо ведення бази даних ГІС у соціально-гігієнічному моніторингу.

Ключові слова:

територія, геоінформаційні системи (ГІС), геоінформаційні технології (ГІТ), санітарно-гігієнічний моніторинг

Використана література:

  1. Виноградов Б. В. Основы ландшафтной экологии / Б. В. Виноградов. – М. : ГЕОС, 1998. – 418 с.

  2. Стратегія формування здоров’я населення: європейський підхід до українських реалій [Електронний ресурс] // Український медичний часопис. – Режим доступу : http://www.umj.com.ua/article/24046/strategiya-formuvannya-zdorov-ya-naselennya-yevropejskij-pidxid-do-ukrainskix-realij.

  3. Режим доступу : http://uadocs.exdat.com/docs/index-388466.html.

  4. Бурачек В. Г. Основи геоінформаційних систем : монографія / В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, В. І. Зацерковний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 512 с.

  5. Бурачек В. Г. Геоінформаційний аналіз просторових даних : монографія / В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, В. І. Зацерковний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 440 с.

  6. Аналіз еколого-гігієнічної та санітарно-епідемічної ситуації в Чернігівській області за 2012 рік та прогноз на 2013 рік / заг. ред. М. П. Донець ; Департамент держ. санітарно-епідеміологічного нагляду, Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2013. – 178 с.: рис., табл.

Переглянути статтю    Завантажити pdf