ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Іващенко Т.Г., Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, м. Київ, Україна

Індже І.Д., Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, м. Київ, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Представлено результати аналізу впливу на навколишнє середовище наявних технологій утилізації фосфогіпсу при переробці його в будівельні суміші в порівнянні із запропонованою технологією. Показано, що широковикористовувані у світі технології утилізації фосфогіпсу дуже енергозатратні, а витрати на очистку стічних вод у 2,5 рази перевищують витрати виробництва одиниці продукції. Також процес супроводжується значними викидами парникових газів. Наведені екологічні й енергетичні переваги розробленої технології, а саме відсутність утворення стічних вод, а також зниження викидів парникових газів до 28 разів.

Ключові слова:

утилізація, фосфогіпс, екологічна безпека, енергоємність, стічні води, парниковоутворюючі гази, технології переробки

Використана література:

1. Энергетическая стратегия Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN38530.html.

2. Технологические основы изготовления гипсовых изделий по энергосберегающей «мокрой» технологии : сб. трудов ВНИИстром / [В. В. Иваницкий, Л. Я. Клыкова, И. Н. Белков, Н. Б. Сорокин]. – 1989. – Вып. 67(95). – 134 с.

3. Воробьев Х. С. Гипсовые вяжущие и изделия / Х. С. Воробьев // Технологические основы изготовления гипсовых изделий по энергосберегающей «мокрой» технологии / [В. В. Иваницкий, Л. Я. Клыкова, И. Н. Белков, Н. Б. Сорокин]. – М. : Стройиздат, 1983. – 230 с.

4. Иваницкий В. В. Номенклатура, технология и оборудование для изготовления эффективных гипсовых материалов и изделий / В. В. Иваницкий // Сб. трудов ВНИИстром. – 1982. – Вып. 48(76). – 551 с.

5. Ахмедов М. А. Фосфогипс. Исследование и применение / М. А. Ахмедов, Т. А. Атакузиев. – Ташкент : ФАН, 1980. – 171 с.

6. Гипсовые вяжущие повышенной прочности и водостойкости из фосфогипса / В. В. Иваницкий, Л. Я. Клыкова, Ж. П. Байканов, В. П. Плетнев // Строительные материалы. – 1983. – № 9. – С. 12–14.

7. Исследование вторичных вод производства высокопрочного вяжущего из фосфогипса : сб. трудов ВНИИстром / [Т. М. Матвеева, Т. И. Карху, Н. Б. Антоничева, В. А. Терехов]. – 1984. – Вып. 52 (80). – 142 с.

8. Іващенко Т. Г. Екологічно безпечні процеси утилізації фосфогіпсу і конверторного шлаку : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Т. Г. Іващенко. – К., 2010. – 24 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf