ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Таірова Т.М., ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено тенденції змін показників оцінювання виробничого травматизму на підприємствах вугільної галузі, побудовано трендові моделі і розраховано їх короткострокові прогнозні значення. Побудовано математичні багатофакторні моделі, які описують залежність показників оцінювання виробничого травматизму від обсягу видобутку вугілля, діяльності або бездіяльності роботодавця щодо створення безпечних умов праці, рівня справності обладнання, робота на якому призвела до нещасних випадків з тяжким наслідком, та інших факторів. Визначено фактори, що найбільше впливають на рівень виробничого травматизму у вугільній галузі.

Ключові слова:

математична модель, множинна регресія, показники оцінювання виробничого травматизму

Використана література:

1. Деревянский В. Ю. Прогноз травматизма на шахтных ленточных конвейерах / В. Ю. Деревянский, Ю. С. Любовский // Уголь Украины. – 2007. – № 3. – С. 34–35.

2. Кружилко О. Е. Побудова і дослідження математичної моделі коефіцієнта тяжкості виробничого травматизму на підприємствах вугільної промисловості / О. Е. Кружилко, К. Н. Ткачук, А. І. Полукаров // Проблеми охорони праці в Україні. – К. : ДУ «ННДІПБОП», 2012. − Вип. 22. – С. 27–31.

3. Митрофанова Т. Н. Научное обоснование методики прогноза и способов профилактики травматизма на горных предприятиях Северо-Западного региона : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охрана труда» / Т. Н. Митрофанова. – СПб., 2002. – 23 с.

4. Чигарьов В. В. Методологічні аспекти прогнозування виробничого травматизму / В. В. Чигарьов, С. В. Шапошникова, Т. Г. Данилова // Вісник Приазовського державного технічного університету. – Маріуполь : ПДТУ, 2006. – Вип. № 16. – С. 256–261.

5. Льовкін М. Б. Закономірності впливу різних факторів на аварійність та травматизм у ву­гільних шахтах / М. Б. Льовкін // Проблема охорони праці в Україні : зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 17–23.

6. Єсипенко А. С. Оцінка стану і проблеми промислової безпеки та охорони праці в ризиконебезпечних галузях економіки України / А. С. Єсипенко, Т. М. Таірова, О. А. Сліпачук. – К. : ДУ «ННДІПБОП», 2014. – 64 с.

7. Охрана труда: человеческий фактор и государственный контроль. – К. : ННИИПБОП, 2008. – 118 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf