ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Комаха В.О., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Свідерський В.А., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено результати досліджень енергетичного стану поверхонь вітчизняних карбонатних наповнювачів як вихідних, так і механоактивованих у присутності аніонних ПАР. Встановлено, що на зміну властивостей поверхні значний вплив має природа останніх і їх концентрація. Модифікований наповнювач характеризується вищою спорідненістю до неполярних субстратів, що дозволить йому краще розподілятись у матриці полімеру готового покриття.

Ключові слова:

карбонатні наповнювачі, механоактивація, концентрація ПАР, енергетичний стан поверхні

Використана література:

 1. Караваєв Т. А. Властивості поверхні карбонатних наповнювачів / Т. А. Караваєв, В. А. Свідерський, І. В. Земляной // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні науки. – 2012. – № 4. – С. 95–100.

 2. Караваєв Т. А. Особливості хімічного складу та структури вітчизняних і закордонних карбонатних наповнювачів / Т. А. Караваєв, В. А. Свідерський // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: “Хімія, хімічні технології та екологія”. – 2012. – № 32. – С. 116–124.

 3. Moczo J. Adsorption of surfactants on CaCO3 and its effect on surface free energy / J. Moczo, E. Fekete // Progress in Colloid and Polymer Science.  2004. –  125.  Р. 134141.

 4. Ліпатов Ю. С. Фізична хімія наповнених полімерів / Ю. С. Ліпатов. – М. : Хімія, 1977. – 304 с.

 5. Липатов Ю. С. Адсорбция полимеров / Ю. С. Липатов, Л. М. Сергеева. – К. : Наукова думка, 1972. – 196 с.

 6. Воронков Г. М. О природе связи водоотталкивающих кремнийорганических покрытий с поверхностью гидрофобизированных материалов / Г. М. Воронков, А. А. Пащенко // Прикладная химия. – 1968. – T. 38, № 7. – С. 1430–1487.

 7. Ковалева Н. В. Химическое модифицирование поверхности адсорбентов и его влияние на адсорбционные свойства / Н. В. Ковалева, А. Я. Королев, К. Д. Щербакова // Докл. АН СССР. – 1959. – T. 124, № 3. – С. 617–620.

 8. Свідерський В. А. Реологічні властивості модифікованих акрилових дисперсій / В. А. Свідерський, В. О. Комаха // Товари і ринки.  2014.  № 2.  С. 156162.

 9. Комаха В. О. Реологічні властивості водних суспензій карбонату кальцію модифікованих ПАР / В. О. Комаха // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки».  2014.  № 2 (73).  С. 4348.

 10. Мережко Н. В. Модифікування поверхні мінеральних наповнювачів як метод регулювання властивостей лакофарбових матеріалів Н. В. Мережко, О. С. Шульга // Товарознавство і торговельне підприємництво: стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квітня 2013 р., м. Київ) / відп. ред. В. А. Осика.  К. : КНТЕУ, 2013. – С. 187–190.

 11. Гидрофобный вспученный перлит / А. А. Пащенко, М. Г. Воронков, А. А. Крупа, В. А. Свидерский. – К. : Наукова думка, 1977. – 202 с.

 12. Дерягин Б. В. Прибор для определения коэффициента фильтрации и капиллярной пропитки пористых и дисперсных тел / Б. В. Дерягин, Н. Н. Захаева, М. В. Талаев. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 11 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf