ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Лаврова О.В., ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", м. Маріуполь, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Розроблено кінематичну схему та досліджено процес керованого механічного перенесення електродного металу при наплавленні під флюсом стрічковим електродом, визначена аналітична залежність між параметрами руху стрічкового електрода як одного із способів керованого примусового впливу на процес переносу електродного металу.

Ключові слова:

стрічковий електрод, примусове механічне перенесення електродного металу, інерційна сила, кінематична модель пристрою, електродугове плавлення, кут вигину

Використана література:

  1. Патон Б. Е. Анализ технических и технологических возможностей импульсной подачи электродной проволоки в процессах дуговой сварки и наплавки / Б. Е. Патон, В. А. Лебедев // Сварочное производство. – 2002. – № 2. – С. 24–31.

  2. Лебедев В. А. Механизмы импульсной подачи электродной проволоки с регулированием параметров импульсов / В. А. Лебедев, В. Г. Пичак // Автоматическая сварка. – 2001. – № 5. – C. 31–37.

  3. Патент 24440 Україна. МПК В23К 9/12 Спосіб дугового зварювання електродом, що плавиться / Б. І. Носовський, М. Б. Носовський ; ПГТУ – № u 1997 97041923 заявл. 22.04.97 опубл. 30.10.98, Бюл. № 5.

  4. Патент 44885 Україна. МПК В23К 9/12 Спосіб широкошарового наплавлення під флюсом стрічковим електродом / О. В. Лаврова, Б. І. Носовський ; ПГТУ – № u 2008 10823 заявл. 01.09.2008 опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20.

  5. Носовский Б. И. Разработка методики выбора параметров наплавки ленточным электродом с принудительным механическим переносом жидкого металла / Б. И. Носовский, Е. В. Лаврова // Автоматическая сварка. – 2011. – № 3. – С. 30–33.

Переглянути статтю    Завантажити pdf