ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Казимир В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Харченко М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано нову концепцію побудови інформаційних веб-систем – управляючий веб-портал. Наведено класифікацію веб-порталів. Розглядаються функціональні особливості веб-порталів. Проводиться їх порівняння із функціями і властивостями систем управління бізнес-процесами. Дано визначення управляючого веб-порталу, роботою якого запропоновано керувати на основі вбудованих ієрархічних моделей бізнес-процесів. Сформульовані вимоги до управляючого веб-порталу у вигляді переліку функцій та властивостей, що їх забезпечують.

Ключові слова:

веб-портал, бізнес-процес, управління, BPM, модель, якість

Використана література:

  1. Репин В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В. Репин.  М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013.  512 с.

  2. Система управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT) : ДСТУ ISO 9000:2007.  [Чинний від 20070903].  К. : Держспоживстандарт України 2008.  35 с.  (Національний стандарт України).

  3. Коптелев А. К. Описание процессов с помощью BPM-систем [Электронный ресурс] / А. К. Коптелев. – Режим доступа : http://businessprocess.narod.ru/index36.htm.

  4. Способы оптимизации бизнес-процессов для автоматизации управления компанией / Л. В. Кузнецова, А. В. Николаев, О. И. Максимов, А. Е. Глухов // Технические науки. Информатика, вычислительная техника. – 2008. – № 3. – С. 73–81.

  5. Технологии построения интернет-порталов : учеб. пособие [Электронный ресурс] / В. В. Герасимов [и др.]. – Режим доступа : http://ict.edu.ru/ft/005543/279-306.pdf.

  6. Черняк Л. Корпоративный портал [Электронный ресурс] / Л. Черняк. – Режим доступа : http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=51690.

  7. Gartner Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gartner.com.

  8. Object Management Group. Business Process Model and Notation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bpmn.org/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf