ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Крячок С.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено теоретичне обґрунтування процедури зрівноваження корелатним методом полігонометричних мереж, побудованих зустрічними ходами. Отримані формули для обчислення поправок у виміряні відстані та кути. Такі мережі створюються від двох опорних пунктів прокладанням витягнутих висячих світловіддалемірних ходів рівної довжини на зустріч один одному. Координати центрального пункту, до якого прокладаються зустрічні ходи, визначається як середнє арифметичне з координат двох зустрічних ходів. Побудова полігонометричних мереж зустрічними ходами дозволяє створити геодезичні мережі, пункти яких мають точність планового положення не нижчу, ніж точність вихідних пунктів, що актуально для цілей землеустрою, кадастру населених пунктів та інженерно-геодезичних задач.

Ключові слова:

полігонометрія, зрівноваження, координати пунктів, геодезичні мережі, землеустрій

Використана література:

  1. Тревого І. С. Точність полігонометрії: згущення мережі в залежності від точності кутових вимірювань / І. С. Тревого, В. О. Літинський, М. П. Газдаг // Вісник геодезії та картографії. – 2013. – № 1. – С. 14–15.

  2. Пат. 93119, Україна, МПК (2011.01), G01С7/00. Спосіб згущення геодезичної мережі / Д. Ф. Байса, В. О. Боровий, В. Г. Бурачек, П. Д. Крельштейн, С. Д. Крячок ; заявники та патентоволодарі Байса Д.Ф, Боровий В.О., Бурачек В.Г., Крельштейн П.Д., Крячок С.Д. –  а2009 06037 ; заявл. 11.06.2009 ; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.

  3. Крячок С. Д. Побудова полігонометричних мереж зустрічними ходами / С. Д. Крячок, Л. С. Мамонтова // Вісник геодезії та картографії. – 2014. – № 5. – С. 9–12.

  4. Островський Ф. Л. Геодезія : підручник / А. Л. Островський, О. І. Мороз, В. Л. Тарновський. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – Ч. ІІ. – 508 с.

  5. Селиханович В. Г. Практикум по геодезии / В. Г. Селиханович, В. Н. Козлова, Г. П. Логинова. − М. : Недра, 1970. − 288 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf