ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Соломаха В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Верьовко М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Соломаха І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено результати практичних порівняльних досліджень сучасних алгоритмів симетричних криптосистем DES і IDEA по швидкодії під час роботи з різним об’ємом інформації і в різних режимах.

Ключові слова:

алгоритм шифрування, секретність ключа, криптосистема, швидкодія

Використана література:

  1. Зегжда Д. П. Основы безопасности информационных систем / Д. П. Зегжда, А. М. Ивашко. – М. : Горячая линия–Телеком, 2000. – 452 с.

  2. Диффи У. Защищенность и имитостойкость. Введение в криптографию / У. Диффи, М. Э. Хэллмэн // ТИИЭР. – 1979. – Т. 67, № 3. – С. 71–109.

  3. Домашев А. В. Программирование алгоритмов защиты информации / А. В. Домашев, В. О. Попов, Д. И. Правиков. – М. : Нолидж, 2000. – 279 с.

  4. Мельников В. В. Защита информации в компьютерных системах / В. В. Мельников. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 368 с.

  5. Романец Ю. В. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Ю. В. Романец, П. А. Тимофеев, В. Ф. Шаньгин. – М. : Радио и связь, 1999. – 328 с.

  6. Столингс В. Криптография и защита сетей / В. Столингс. – М. : Вильямс, 2001. – 672 с.

  7. Ященко В. В. Введение в криптографию / В. В. Ященко. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf