ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Литвинов В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Скакаліна О.В., ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, м. Полтава, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто вибір ІТ-проекту за допомогою нечітких множин та управління ризиками проекту. Запропоновано для визначення найбільш ефективного проекту використання нечіткої логіки «метод найгіршого випадку», основу якого складають принцип перетинання нечітких критеріїв Белмана-Заде і 9-бальна шкала лінгвістичних оцінок Сааті.

Ключові слова:

нечітка множина, нечітка логіка, нечітка змінна, лінгвістична змінна, ІТ-проект, ризики ІТ-проектів, стандарти управління ІТ-проектів

Використана література:

  1. Ofitsialnyi sait Standish Group [Standish Group official site]. – Available at : http://blog.standishgroup.com.

  2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 2013. Available at : http://www.pmi.org/.

  3. DeMarko T., Lister T. Valsiruia s medvediami [Waltzing with the bears]. – Moscow, Kompaniia p.m.Office. – 2005. – 196 p. – Available at : http://www.pmo.ru/.

  4. Савчук В. П. Оценка эффективности инвестиционных проектов : учебник [Электронный ресурс] / В. П. Савчук. – Режим доступа : http:// www.management.com.ua/.

  5. Ротштейн А. П. Нечеткий многокритериальный анализ вариантов с применением парных сравнений / А. П. Ротштейн, С. Д. Штовба // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2001. – № 3. – С. 150–154.

  6. Bellman R. E., Zadeh L. A. Decision-Making in Fuzzy Environment // Management Science. – 1970. – Vol. 17, № 4. – P. 141–160.

  7. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 320 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf