ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Михайленко В.В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Сапегін А.П., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Остапчук Ю.Ю., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Куник Ю.І., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами. Створено математичну модель для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах з широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги. Наведено графіки, що відображають електромагнітні процеси в електричних колах. Проведено системний аналіз електромагнітних процесів у модуляційному напівпровідниковому перетворювачі з багатозонним регулюванням вихідної напруги з активно-індуктивним навантаженням. Досліджено електромагнітні процеси у напівпровідниковому перетворювачі модуляційного типу у декілька етапів з різними початковими припущеннями. Спочатку ключеві елементи були ідеальними, а потім проводилось урахування втрат у них.

Ключові слова:

електромагнітні процеси, вихідні напруга та струм, напівпровідниковий перетворювач

Використана література:

  1. Макаренко М. П. Математична модель перетворювача трифазної напруги в постійну напругу / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко // Электроника и связь. – 2002. – № 14. – С. 73–75.

  2. Патент 18750 Україна. МПК Н02М 1/02. Інвертор напруги / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко, В. В. Пілінський ; заявник та власник патенту НТУУ “КПІ” ; заявл. 31.05.2006 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.

  3. Патент 20985 Україна. МПК Н02М 1/02. Модулятор випрямленої напруги / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко ; заявник та власник патенту НТУУ “КПІ” ; заявл. 18.09.2006 ; опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2.

Переглянути статтю    Завантажити pdf