ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Кулик Б.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто наявні підходи до регулювання потужності пристроїв компенсації реактивної потужності. Для сталого режиму роботи діючої електричної системи підприємства запропоновано алгоритм цільового управління навантаженням по реактивній потужності. Показано можливості алгоритму прогнозувати навантаження по реактивній потужності протягом технологічної зміни підприємства із врахуванням функціональних зв’язків між параметрами режиму. Результати роботи рекомендується використовувати під час розроблення алгоритмів роботи мікропроцесорних пристроїв управління конденсаторними установками.

Ключові слова:

діюча електрична система, сталий режим роботи електричної мережі, компенсація реактивної потужності, прогнозування електричних навантажень, алгоритм управління

Використана література:

1Железко Ю. С. Компенсация реактивной мощности и повышение качества электроэнергии / Ю. С. Железко. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 224 с.

2. Статические источники реактивной мощности в электрических сетях / В. А. Веников, Л. А. Жуков, И. И. Карташов, Ю. П. Рыжов. – М. : Энергия, 1975. – 136 с.

3. Ильяшов В. П. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок / В. П. Ильяшов. – М. : Энергия, 1966. – 62 с.

4. Рогальський Б. С. Компенсація реактивної потужності. Методи розрахунку, способи та технічні засоби управління / Б. С. Рогальський. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – Ч. 1. – 118 с.

5. Скоробогатова В. І. Підвищення функціональної ефективності управління потоками реактивної енергії в діючих електричних мережах / В. І. Скоробогатова, Б. І. Кулик // Вісник ЧДТУ. – 2007. – № 30. – С. 118–121.

6. ГОСТ 12.2.007.575. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности. – Введ. 19780101. – (Межгосударственный стандарт).

Переглянути статтю    Завантажити pdf