ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Купчик О.Ю., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Буяльська Н.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Досліджено потенційні забруднювачі, які можуть потрапляти до організму людини під час чаювання. Вміст таких важких металів, як цинк, кадмій, свинець та мідь визначено в чаї методом інверсійної вольтамперометрії. Проаналізовано вміст цих елементів у зеленому, чорному чаї, а також у чаї каркаде, які можна купити в будь-якому супермаркеті міста. Пробопідготовка зразків була виконана окислювальною мінералізацією зразків чаю в нітратній кислоті. Для об’єктивного оцінювання якості чаю використовували окреме визначення за кожним важким металом. Встановлено, що у всіх зразках чаю містяться всі вищевказані важкі метали. На основі аналізу експериментальних даних виявлено, що всі досліджувані зразки чаю є безпечними для споживача.

Ключові слова:

важкі метали, цинк, кадмій, свинець, мідь, чай, інверсійна вольтамперометрія

Використана література:

 1. Неудачина Л. К. Применение капиллярного зонного электрофореза для определения содержания меди в чае / Л. КНеудачина, Е. Л. Лебедева, А. О. Кузнецов // Химия растительного сырья. – 2011. – № 4. – C. 161167.

 2. Немерешина О. Н. Содержание водорастворимых антиоксидантов и микроэлементов в образцах чая / О. Н. Немерешина, Н. Ф. Гусев, А. В. Филиппова // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 11. – C. 5464.

 3. Матвейко Н. П. Инверсионно-вольтамперометрическое определение тяжелых металлов в чайном материале / Н. П. Матвейко, А. И. Кулак // Весці нацыянальнай акадэми навук Беларусі. – 2011. –  3. – C. 5963.

 4. Qin F. Lead and copper levels in tea samples marketed in Beijing, China / F. Qin, W. Chen // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. – 2007. – Vol. 79, № 3. – P. 247250.

 5. Weber G. Untersuchungen zu den Bindungsformen von Eisen, Kupfer und Zink in verschiedenen Teesorten / G. Weber, G. Schwedt // Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und Forschung. – 1984. –  2. – P. 110114.

 6. Salahinejad M. Toxic and essential mineral elements content of black tea leaves and their tea infusion consumed in Iran / M. Salahinejad, F. Aflaki // Biological Trace Element Research. – 2010. – Vol. 134, № 1. – P. 109117.

 7. Исследование и определение тяжелых элементов в чаях Азербайджана атомно-эмиссионной спектроскопией с индуктивно-связанной плазмой / С. Р. Гаджиева, А. Г. Гусейинли, И. А. Агаева, У. Н. Рустамова // Журн. науч. публ. аспирантов и докторантов. – 2011. –  4. – C. 8387.

 8. Инверсионная вольтамперометрия / Ф. Выдра, Ф. Скальный, К. Штулик, Э. Юлакова.  М. : Мир, 1980.  278 с.

 9. Носкова Г. Н. Минерализация пищевых продуктов. Методическое пособие по подготовке проб для определения содержания токсичных элементов : практ. рук-во / Г. Н. Носкова, А. В. Заичко, Е. Е. Иванова. – Томск : ТПУ, 2010.  30 с.

 10. Дерффель К. Статистика в аналитической химии пер. с нем. / К. Дерффель.  М. : Мир, 1994.  146 с.

 11. ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.  К: КНДІРВА, 1995.  74 с.

 12. Скальный А. В. Биоэлементы в медицине / А. В. Скальный, И. А. Рудаков. – М. : Оникс ХXI век, 2004. – 272 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf