ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Квашук Ю.В., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Сиза О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Савченко О.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено результати комплексного оцінювання корозійно-електрохімічної поведінки маловуглецевих сталей у водопровідній воді із додаванням екстракту коріння хріну. Виявлено залежність протикорозійної активності дослідженої інгібуючої добавки від її концентрації. Розроблений інгібітор (ХС) є екологічно безпечним як на стадії виробництва, так і застосування, доступним за сировинною базою, відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Ключові слова:

інгібітор корозії, екстракт коріння хріну, протикорозійна активність

Використана література:

  1. Особливості застосування інгібітора КОРСОЛ-2 для захисту локальних водооборотних систем / З. В. Слободян, Л. А. Маглатюк, В. М. Синіло, Р. Б. Купович // Вісник Чернігів. держ. технол. ун-ту. – 2011. – № 3 (51). – С. 128–131.

  2. Караван С. В. Борьба с коррозией в системах водоснабжения / С. В. Караван, В. И. Терентьева, Н. М. Павловец. – СПб. : Проспект Науки, 2007. – 336 с.

  3. Влияние продуктов переработки растительного сырья на коррозионно-электрохимическое поведение стали в пищевых производствах / О. И. Сизая, О. Н. Савченко, Ю. В. Квашук, А. А. Королев // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – № 4 (2). – С. 179182.

  4. Вплив технологічних факторів на корозійну тривкість сталей в харчових виробництвах / Ю. Квашук, О. Сиза, О. Савченко, В. Челябієва // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – Спец. випуск № 9, т. 1. – С. 226–231.

  5. Иванов Е. С. Ингибиторы коррозии металлов / Е. С. Иванов, С. С. Иванов. – М. : Знание, 1980. – 64 с.

  6. Corrosion inhibition of mild steel by plant extract in dilute HCl medium / L. R. Chauhan, G. Gunasekaran // Corrosion Science. – 2007. – Vol. 49, № 3. – P. 11611165.

  7. Plant extract as Eco-Friendly inhibitor on the Corrosion of Mild Steel in Acidic Media / S. K. Hasan, P. Sisodia // RASAYAN Journal of Chamistry. – 2011. – Vol. 4, № 3. – P. 548553.

  8. Corrosion inhibitor-A plant extract / R. Saratha, R. Meenakshi // Der Pharma Chemica. – 2010. – Vol. 2, № 1. – P. 287294.

  9. Сиза О. І. Механізм дії інгібіторів корозії на основі рослинної сировини / О. І. Сиза, Ю. В. Квашук, О. М. Савченко // Вісник Чернігів. держ. технол. ун-ту. – 2013. – № 3 (67). – С. 62–68.

Переглянути статтю    Завантажити pdf