ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Крупко В.А., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Клінцов Л.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розроблено математичну модель залежності порушених земель Чернігівщини за період 2005–2012 роки, здійснено прогноз стану земельних ресурсів Чернігівщини з використанням розробленої математичної моделі. Виявлена тенденція зростання кількості порушених земель потребує активного пошуку зменшення антропогенного тиску на землі. Зокрема, одним із напрямів є проведення досліджень з виявлення можливості утилізації вмісту мулових майданчиків, які з кожним роком займатимуть усе більші площі. Оцінювання безпечності земель, забруднених відходами каналізаційно-очисної станції, проведено з використанням біоіндикаторів Daphnia magna Straus.

Ключові слова:

стан земель, мулові майданчики, утилізація відходів

Використана література:

  1. Про охорону земель : Закон України від 19.06.2003 № 962-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.

  2. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2003 рік // ДУОНПС ВЧО. – Чернігів, 2004. – С. 63.

  3. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2010 рік // ДУОНПС ВЧО. – Чернігів, 2011. – С. 97.

  4. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2011рік // ДУОНПС ВЧО. – Чернігів, 2012. – С. 99–100.

  5. Безвідходна технологія очищення стічних вод виробництво амінокислот / О. В. Гайдаржи, Л. В. Левандовський, Г. М. Заболотна, Г. С. Андріяш // Збірка тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (18–22 травня 2010 р., м. Київ). – К., 2010. – С. 43–44.

  6. Шкінь О. М. Технічні проблеми при дотриманні законодавчих вимог. Економічні аспекти водовідведення / О. М. Шкінь // IWAS – міжнародна конференція. «Українсько-німецьке партнерство у галузі водного господарства – завдання для науки і практики» (15–16 грудня 2008 р.). – Івано-Франківськ, 2008. – С. 35.

  7. Крупко В. А. Основні напрямки вдосконалення технології очищення стічних вод / В. А. Крупко // 12-а Міжнародна науково-практична конференція «Качество, Стандартизация, Контроль: теория и практика» (1–5 жовтня 2012 р., Крим, м. Ялта). – К., 2012. – С. 109–110.

  8. КНД 211.1.4.054-97. Методика визначення гострої токсичності води на ракоподібних «Daphnia magna Straus».

  9. ДСТУ 4074–2001. Якість води. Визначення гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі. Ч. 1. Статичний метод.

  10. ДСТУ 4076–2001. Якість води. Визначення гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі. Ч. 3. Проточний метод.

Переглянути статтю    Завантажити pdf