ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Зацерковний В.І., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Проведено обґрунтування необхідності впровадження геоінформаційних систем (ГІС) і геоінформаційних технологій (ГІТ) у моніторинг стану мисливських господарств. Проаналізовано можливості використання ГІС як одного з найбільш перспективних напрямків підвищення ефективності моніторингу, які є інструментом для практичної реалізації нових підходів щодо управління галуззю, моніторингу на основі просторового відображення об’єктів, що мають певні розміри та поширюваність у просторі та прийняття ефективних рішень. Розглянуто загальні підходи щодо створення ГІС для задач моніторингу стану мисливських господарств.

Ключові слова:

територія, геоінформаційні системи (ГІС), геоінформаційні технології (ГІТ), моніторинг

Використана література:

  1. State regulation of hunting economy [Electronic resource] // Referats [website]. – Access : http://referaty.pp.ua/abstracts/ua/dergh-reguluvanya/dergh-reguluvanya_4376_5.php (6.02.15). – Name of the screen.

  2. Burachek V. H. Basics of geoinformation systemsmonograph / V.H. BurachekO.O. ZheleznyakV.I. ZatserkovnyiNational Aviation University. – Nizhyn : Aspect-Poligraph, 2011. – 512 p.

  3. Burachek VH. Geo-information analysis of spatial datamonograph / V.H. BurachekO.O. ZheleznyakV.I. ZatserkovnyiNational Aviation University. – Nizhyn : Aspect-Poligraph, 2011. – 440 p.

  4. Tsvetkov V. Y. Geoinformation systems and technologies / V.Y. Tsvetkov. – M. Finance and statistics, 1998. – 288 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf