ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Двоєглазова М.В.
канд. техн. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (65), 2013, #20 405
№1 (77), 2015, #15 280
№3 (51), 2011, #32 81
Девицкий А.А.
викладач Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М. Бакуля НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #9 467
Дейниченко Г.В.
д-р техн. наук Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, Україна
№2 (78), 2015, #32 852
Демченко А.М.
д-р фарм. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #19 95
Демчук І.В.
канд. сільгосп. наук Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #36 90
Денисенко Т.М.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #11 710
№1 (63), 2013, #36 545
№2 (57), 2012, #6 1461
№1 (71), 2014, #9 540
№42, 2010, #49 62
№40, 2009, #50 56
Денисов Ю.О.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #32 775
№1 (55), 2012, #35 477
№40, 2009, #31 60
Денисова Н.М.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #35 591
№4 (61), 2012, #34 1278
№4 (53), 2011, #25 424
№1 (71), 2014, #10 377
№3 (51), 2011, #22 97
№45, 2010, #33 68
№40, 2009, #28 62
Деркач І.С.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #31 85
Деркач А.Д.
Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№2 (57), 2012, #8 387
Деркач О.Л.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #7 1481
№3 (67), 2013, #7 438
№1 (71), 2014, #7 351
№1 (77), 2015, #11 288
Дзюба Д.І.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #19 473
Дихтярук И.В.
інженер Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #33 582
№3 (59), 2012, #30 1050
Дмитрук І. М.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #29 56
Довгалюк О.М.
канд. техн. наук НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
№2 (65), 2013, #33 951
Довгопола А.О.
аспірант ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№2 (73), 2014, #17 382
Донець Т. А.
інженер Чернігівський радіо-механічний технікум
Дорожинська М.В.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #29 420
Драгобецький В. В.
д-р техн. наук Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
Дрозд О.П.
ст. викладач Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #21 415
№40, 2009, #35 50
Дубенець В.Г.
д-р техн. наук професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #7 1481
№2 (65), 2013, #9 378
№3 (67), 2013, #7 438
№1 (71), 2014, #7 351
№45, 2010, #2 64
Дудла І.О.
д-р техн. наук професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #43 708
№4 (69), 2013, #27 551
№2 (73), 2014, #29 403
№45, 2010, #36 62
№45, 2010, #37 66
№42, 2010, #23 65
№42, 2010, #40 59
№42, 2010, #41 63
№42, 2010, #43 62
№42, 2010, #45 63
№42, 2010, #46 52
№42, 2010, #48 60
№40, 2009, #51 52
Дутчак М.С.
аспірант Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна
№4 (53), 2011, #27 406
Дячок О.П.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #33 77
Дітріх І.В.
канд. хім. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№1 (71), 2014, #33 452