ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Жарій Я.В.
канд. техн. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #29 549
№2 (73), 2014, #10 398
Жданов С.Л.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #14 874
Жезняковський І.М.
магістрант ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (71), 2014, #3 382
Жерносеков А.М.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #16 592
№1 (71), 2014, #22 380
Жигуц Ю.Ю.
д-р техн. наук Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
№2 (78), 2015, #22 396
Жидков А.Б.
канд. техн. наук Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна
№4 (53), 2011, #14 391
Жиленков А.О.
канд. техн. наук ст. викладач Керченський державний морський технологічний університет, м. Керч, Україна
№2 (65), 2013, #34 479
Жолобко О. Ю.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #28 52
Жуков В. В.
мол. наук. співроб. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№45, 2010, #18 63
Журко В.П.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #27 504
Журок І.М.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #29 420