ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Кадомский К.К.
мол. наук. співроб. Донецький національний університет, Вінниця, Україна
№4 (61), 2012, #38 536
Казимир В.В.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #36 724
№1 (55), 2012, #21 965
№1 (63), 2013, #22 1091
№4 (69), 2013, #21 415
№4 (61), 2012, #31 386
№2 (65), 2013, #16 379
№3 (67), 2013, #31 479
№4 (53), 2011, #27 406
№2 (73), 2014, #26 321
№1 (77), 2015, #13 439
№1 (77), 2015, #20 360
№2 (78), 2015, #23 373
№3 (51), 2011, #23 91
№42, 2010, #27 59
Кальченко В.І.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #13 467
№4 (53), 2011, #6 480
№1 (71), 2014, #14 374
№2 (73), 2014, #9 386
№2 (78), 2015, #8 369
№3 (51), 2011, #4 80
№2 (49), 2011, #13 77
№45, 2010, #4 67
№45, 2010, #7 51
№42, 2010, #8 63
№42, 2010, #9 69
№40, 2009, #15 64
№40, 2009, #16 62
Кальченко В.В.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #17 578
№4 (53), 2011, #10 375
№4 (53), 2011, #12 427
№1 (71), 2014, #14 374
№2 (78), 2015, #8 369
№3 (51), 2011, #13 87
№2 (49), 2011, #13 77
№45, 2010, #4 67
№45, 2010, #7 51
№42, 2010, #8 63
№42, 2010, #10 63
№40, 2009, #15 64
№40, 2009, #16 62
Кальченко Д.В.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #8 440
№3 (67), 2013, #13 467
№2 (73), 2014, #9 386
№3 (51), 2011, #4 80
Канюка В. І.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #11 69
Капитанчук Л.М.
наук. співроб. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #20 664
Карпачев І.І.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #20 360
Кацадзе Т.Л.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #31 986
№2 (65), 2013, #28 462
Квасніков В.П.
д-р техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #5 552
№1 (71), 2014, #34 446
Квашук Ю.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #9 497
№1 (63), 2013, #8 521
№3 (67), 2013, #8 411
№4 (53), 2011, #16 414
№1 (77), 2015, #31 341
№3 (51), 2011, #20 137
Квицинський А.О.
канд. техн. наук Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» НЕК «Укренерго», м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #36 423
Кириченко А.М.
д-р техн. наук Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград, Україна
№3 (67), 2013, #14 475
№3 (51), 2011, #8 78
Кириченко Т.
завідувач хімічною службою ВАТ «Облтеплокомуненерго», м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #37 80
Киричок П.О.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #22 1558
Кириєнко І. В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #46 30
Кирієнко С. Ю.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #10 59
№40, 2009, #24 54
Киянець А.П.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #8 440
Клименко А.В.
аспірант ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #11 392
Клименко В.П.
д-р фіз.-мат. наук Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #36 724
№3 (67), 2013, #30 717
Клочко А. А.
канд. техн. наук Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Україна
№2 (49), 2011, #9 47
Клінцов Л.М.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #32 304
Кобринець А.К.
канд. техн. наук аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #15 428
№4 (61), 2012, #15 752
№3 (67), 2013, #18 450
№42, 2010, #12 57
Коваленко Є.Ю.
магістрант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #15 427
№2 (57), 2012, #34 525
№1 (55), 2012, #20 473
№4 (53), 2011, #31 427
Коваленко В.Л.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #10 417
Коваленко Г.М.
канд. техн. наук Науково-виробничий центр «Антарес ЛТД», м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #5 750
Коваленко К.Г.
інженер Науково-виробничий центр «Антарес ЛТД», м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #5 750
Коваль В.І.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #1 415
№3 (51), 2011, #39 83
Коваль Н. В.
ст. викладач Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗАТ МНТУ імені академіка Ю. Бугая, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #43 20
Коваль Т.В.
канд. фіз.-мат. наук Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #30 465
Ковальов О.В.
начальник лабораторії Комунальне підприємство «УЖКГ», м. Славутич, Україна
№2 (49), 2011, #37 81
Ковров О.М.
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #16 809
Ковтун А.О.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #24 508
№4 (61), 2012, #24 472
№1 (63), 2013, #27 604
№2 (57), 2012, #36 597
№1 (71), 2014, #27 375
№2 (73), 2014, #4 403
№1 (77), 2015, #5 358
Козленко М.І.
канд. техн. наук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна
№3 (59), 2012, #25 405
№3 (67), 2013, #17 495
Козьяков С.В.
здобувач Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #28 410
№4 (53), 2011, #4 441
№2 (78), 2015, #26 302
Колбасін О.О.
канд. техн. наук Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #8 487
Колесник Є.В.
канд. техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #11 392
№1 (71), 2014, #3 382
Колесник С.П.
інженер ПАТ «Електротехнічний за­вод», РЕЛСіС, м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #30 590
Кологойда А.В.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (71), 2014, #14 374
№2 (49), 2011, #13 77
№45, 2010, #7 51
№42, 2010, #8 63
Комаха В.О.
аспірант Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #7 313
№1 (77), 2015, #6 417
Комзол П.К.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #25 606
Кондель В.М.
канд. техн. наук Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна
№2 (65), 2013, #4 592
Кондратенко М.В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #29 73
Коненко А.П.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #34 76
Копинець З.П.
канд. техн. наук Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна
№2 (78), 2015, #35 364
Корнага Я.І.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (61), 2012, #27 439
Корнієнко І.В.
канд. техн. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #35 603
№1 (63), 2013, #31 450
Корнієнко Б.Я.
канд. техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #24 985
Корнієнко С.П.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #31 450
№3 (59), 2012, #7 475
№4 (61), 2012, #9 472
Коробка А.М.
аспірант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #46 52
Корольов О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #25 606
№1 (63), 2013, #6 449
№2 (78), 2015, #6 332
№3 (51), 2011, #17 83
№45, 2010, #32 56
№40, 2009, #27 55
Корольова В.Р.
канд. хім. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #27 55
Косенко Р.А.
викладач-стажист Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (71), 2014, #32 549
Косицька Т. М.
канд. хім. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№45, 2010, #31 21
Космач О.П.
канд. техн. наук мол. наук. співроб. Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #3 897
№2 (57), 2012, #20 2301
№4 (69), 2013, #2 872
№4 (53), 2011, #20 443
№1 (71), 2014, #11 334
№2 (73), 2014, #11 266
№2 (78), 2015, #11 338
№2 (78), 2015, #14 444
Косолап А.І.
д-р фіз.-мат. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #1 357
№2 (73), 2014, #17 382
Костенко І. А.
канд. техн. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #26 55
№40, 2009, #30 51
Костин В.А.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #19 831
№45, 2010, #18 63
Костін В.А.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (49), 2011, #17 136
Котило О.В.
аспірант Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна
№4 (69), 2013, #5 609
Кравченко А.О.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #27 55
Кравчук С.В.
студент Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
№2 (65), 2013, #25 521
Крамарь В.А.
канд. техн. наук Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь, Україна
№2 (49), 2011, #10 49
Красников А.Л.
інженер Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов'янськ, Україна
№4 (61), 2012, #38 536
Красножон А.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #33 582
№2 (57), 2012, #33 576
№3 (59), 2012, #30 1050
Красножон О.В.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #25 1005
№2 (73), 2014, #28 373
№2 (78), 2015, #31 335
№2 (49), 2011, #22 90
Красовський П.Ю.
асистент ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна
№2 (65), 2013, #26 465
Кремчанін Є.М.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #5 435
Кривоберець С.В.
викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #28 1633
№3 (67), 2013, #25 1242
№2 (73), 2014, #33 2444
№2 (49), 2011, #36 99
№45, 2010, #24 63
№42, 2010, #31 56
Кривошеєв В.Т.
Чернігівське відділення УкрДГРІ, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #2 852
№1 (55), 2012, #3 393
Криськов О. Д.
професор Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград, Україна
№42, 2010, #36 55
Круль В.О.
аспірант Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№1 (63), 2013, #35 499
Крупко В.А.
аспірант Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #36 320
№1 (77), 2015, #32 304
Кряжич О.О.
наук. співроб. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #37 517
№2 (65), 2013, #24 335
Крячок С.Д.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #17 397
Крєпкий Ю.О.
канд. техн. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #35 50
Крівель А.А.
Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№2 (57), 2012, #8 387
Ксенюк М.П.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #29 420
Кувшинов О.В.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #26 394
№2 (49), 2011, #26 98
№2 (49), 2011, #27 101
Кудрявцев В.М.
канд. техн. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№4 (53), 2011, #37 364
Кудряшов А.А.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #30 642
№3 (67), 2013, #29 418
Кудінова О.В.
канд. біолог. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№1 (63), 2013, #37 1006
№3 (67), 2013, #37 477
Кузнецова О.Ю.
аспірантка Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #8 487
№2 (57), 2012, #8 387
Кузнєцов Ю.М.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #1 490
№2 (78), 2015, #18 403
Кузовик В.Д.
д-р техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #26 482
Кузьменко П.М.
аспірант Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #26 407
Кузьменков Д.С.
канд. фіз.-мат. наук Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, м. Гомель, Білорусь
№3 (59), 2012, #6 505
Кузьмич І.К.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #37 62
Кузяєв И.М.
д-р техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #4 548
№3 (59), 2012, #2 711
№3 (51), 2011, #16 95
Кукуруза В.Д.
Науково-впроваджувальна фірма “НДРнафтогаз”
№1 (55), 2012, #2 852
№1 (55), 2012, #3 393
Кулаков С.О.
аспірант Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна
№2 (73), 2014, #27 588
Кулик Б.І.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #23 293
№1 (77), 2015, #27 294
Куликовський Р.А.
канд. техн. наук Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна
№4 (69), 2013, #12 401
Кулініч Д. В.
магістр Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #26 64
Кунгурцев О.Б.
канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№1 (71), 2014, #29 447
№42, 2010, #37 57
Куник Ю.І.
студентка Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #23 337
Купко О.А.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #35 477
Купович Р.Б.
провідний інженер Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна
№4 (53), 2011, #17 528
№3 (51), 2011, #21 91
Купчик О.Ю.
канд. хім. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #9 525
№1 (77), 2015, #30 461
Куриляк В.В.
аспірант Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #12 383
Курмакова І.М.
канд. хім. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #4 330
№3 (51), 2011, #17 83
Кучинська А.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #9 1237
№3 (67), 2013, #39 671
№1 (77), 2015, #28 535
№42, 2010, #48 60
Кучук- Яценко С. І.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№40, 2009, #1 66
Кіріченко М.В.
канд. техн. наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
№2 (78), 2015, #30 395