ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Кадомский К.К.
мол. наук. співроб. Донецький національний університет, Вінниця, Україна
№4 (61), 2012, #38 610
Казимир В.В.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #36 797
№1 (55), 2012, #21 1045
№1 (63), 2013, #22 1252
№4 (69), 2013, #21 468
№4 (61), 2012, #31 450
№2 (65), 2013, #16 440
№3 (67), 2013, #31 551
№4 (53), 2011, #27 475
№2 (73), 2014, #26 393
№1 (77), 2015, #13 565
№1 (77), 2015, #20 418
№2 (78), 2015, #23 432
№3 (51), 2011, #23 123
№42, 2010, #27 89
Кальченко В.І.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #13 640
№4 (53), 2011, #6 559
№1 (71), 2014, #14 434
№2 (73), 2014, #9 466
№2 (78), 2015, #8 443
№3 (51), 2011, #4 110
№2 (49), 2011, #13 111
№45, 2010, #4 101
№45, 2010, #7 83
№42, 2010, #8 94
№42, 2010, #9 104
№40, 2009, #15 99
№40, 2009, #16 95
Кальченко В.В.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #17 638
№4 (53), 2011, #10 431
№4 (53), 2011, #12 512
№1 (71), 2014, #14 434
№2 (78), 2015, #8 443
№3 (51), 2011, #13 119
№2 (49), 2011, #13 111
№45, 2010, #4 101
№45, 2010, #7 83
№42, 2010, #8 94
№42, 2010, #10 93
№40, 2009, #15 99
№40, 2009, #16 95
Кальченко Д.В.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #8 510
№3 (67), 2013, #13 640
№2 (73), 2014, #9 466
№3 (51), 2011, #4 110
Канюка В. І.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #11 104
Капитанчук Л.М.
наук. співроб. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #20 830
Карпачев І.І.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #20 418
Кацадзе Т.Л.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #31 1047
№2 (65), 2013, #28 527
Квасніков В.П.
д-р техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #5 624
№1 (71), 2014, #34 512
Квашук Ю.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #9 564
№1 (63), 2013, #8 593
№3 (67), 2013, #8 486
№4 (53), 2011, #16 476
№1 (77), 2015, #31 399
№3 (51), 2011, #20 178
Квицинський А.О.
канд. техн. наук Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» НЕК «Укренерго», м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #36 501
Кириченко А.М.
д-р техн. наук Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград, Україна
№3 (67), 2013, #14 552
№3 (51), 2011, #8 111
Кириченко Т.
завідувач хімічною службою ВАТ «Облтеплокомуненерго», м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #37 104
Киричок П.О.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #22 1771
Кириєнко І. В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #46 51
Кирієнко С. Ю.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #10 93
№40, 2009, #24 87
Киянець А.П.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #8 510
Клименко А.В.
аспірант ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #11 467
Клименко В.П.
д-р фіз.-мат. наук Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #36 797
№3 (67), 2013, #30 906
Клочко А. А.
канд. техн. наук Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Україна
№2 (49), 2011, #9 73
Клінцов Л.М.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #32 364
Кобринець А.К.
канд. техн. наук аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #15 487
№4 (61), 2012, #15 826
№3 (67), 2013, #18 520
№42, 2010, #12 85
Коваленко Є.Ю.
магістрант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #15 487
№2 (57), 2012, #34 598
№1 (55), 2012, #20 540
№4 (53), 2011, #31 500
Коваленко В.Л.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #10 481
Коваленко Г.М.
канд. техн. наук Науково-виробничий центр «Антарес ЛТД», м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #5 843
Коваленко К.Г.
інженер Науково-виробничий центр «Антарес ЛТД», м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #5 843
Коваль В.І.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #1 508
№3 (51), 2011, #39 115
Коваль Н. В.
ст. викладач Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗАТ МНТУ імені академіка Ю. Бугая, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #43 41
Коваль Т.В.
канд. фіз.-мат. наук Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #30 560
Ковальов О.В.
начальник лабораторії Комунальне підприємство «УЖКГ», м. Славутич, Україна
№2 (49), 2011, #37 107
Ковров О.М.
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #16 1077
Ковтун А.О.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #24 630
№4 (61), 2012, #24 533
№1 (63), 2013, #27 664
№2 (57), 2012, #36 763
№1 (71), 2014, #27 432
№2 (73), 2014, #4 462
№1 (77), 2015, #5 428
Козленко М.І.
канд. техн. наук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна
№3 (59), 2012, #25 471
№3 (67), 2013, #17 664
Козьяков С.В.
здобувач Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #28 565
№4 (53), 2011, #4 512
№2 (78), 2015, #26 361
Колбасін О.О.
канд. техн. наук Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #8 569
Колесник Є.В.
канд. техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #11 467
№1 (71), 2014, #3 444
Колесник С.П.
інженер ПАТ «Електротехнічний за­вод», РЕЛСіС, м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #30 659
Кологойда А.В.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (71), 2014, #14 434
№2 (49), 2011, #13 111
№45, 2010, #7 83
№42, 2010, #8 94
Комаха В.О.
аспірант Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #7 405
№1 (77), 2015, #6 559
Комзол П.К.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #25 682
Кондель В.М.
канд. техн. наук Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна
№2 (65), 2013, #4 843
Кондратенко М.В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #29 96
Коненко А.П.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #34 100
Копинець З.П.
канд. техн. наук Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна
№2 (78), 2015, #35 510
Корнага Я.І.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (61), 2012, #27 513
Корнієнко І.В.
канд. техн. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #35 685
№1 (63), 2013, #31 505
Корнієнко Б.Я.
канд. техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #24 1121
Корнієнко С.П.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #31 505
№3 (59), 2012, #7 546
№4 (61), 2012, #9 534
Коробка А.М.
аспірант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #46 82
Корольов О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #25 682
№1 (63), 2013, #6 502
№2 (78), 2015, #6 405
№3 (51), 2011, #17 115
№45, 2010, #32 90
№40, 2009, #27 90
Корольова В.Р.
канд. хім. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #27 90
Косенко Р.А.
викладач-стажист Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (71), 2014, #32 680
Косицька Т. М.
канд. хім. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№45, 2010, #31 44
Космач О.П.
канд. техн. наук мол. наук. співроб. Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #3 948
№2 (57), 2012, #20 2359
№4 (69), 2013, #2 975
№4 (53), 2011, #20 505
№1 (71), 2014, #11 421
№2 (73), 2014, #11 326
№2 (78), 2015, #11 396
№2 (78), 2015, #14 510
Косолап А.І.
д-р фіз.-мат. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #1 417
№2 (73), 2014, #17 437
Костенко І. А.
канд. техн. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #26 89
№40, 2009, #30 82
Костин В.А.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #19 965
№45, 2010, #18 97
Костін В.А.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (49), 2011, #17 180
Котило О.В.
аспірант Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна
№4 (69), 2013, #5 690
Кравченко А.О.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #27 90
Кравчук С.В.
студент Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
№2 (65), 2013, #25 594
Крамарь В.А.
канд. техн. наук Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь, Україна
№2 (49), 2011, #10 74
Красников А.Л.
інженер Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов'янськ, Україна
№4 (61), 2012, #38 610
Красножон А.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #33 647
№2 (57), 2012, #33 656
№3 (59), 2012, #30 1165
Красножон О.В.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #25 1217
№2 (73), 2014, #28 452
№2 (78), 2015, #31 393
№2 (49), 2011, #22 123
Красовський П.Ю.
асистент ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна
№2 (65), 2013, #26 531
Кремчанін Є.М.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #5 513
Кривоберець С.В.
викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #28 1982
№3 (67), 2013, #25 1510
№2 (73), 2014, #33 3356
№2 (49), 2011, #36 132
№45, 2010, #24 95
№42, 2010, #31 86
Кривошеєв В.Т.
Чернігівське відділення УкрДГРІ, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #2 1089
№1 (55), 2012, #3 457
Криськов О. Д.
професор Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград, Україна
№42, 2010, #36 92
Круль В.О.
аспірант Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№1 (63), 2013, #35 553
Крупко В.А.
аспірант Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #36 395
№1 (77), 2015, #32 364
Кряжич О.О.
наук. співроб. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #37 577
№2 (65), 2013, #24 400
Крячок С.Д.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #17 470
Крєпкий Ю.О.
канд. техн. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #35 83
Крівель А.А.
Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№2 (57), 2012, #8 448
Ксенюк М.П.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #29 506
Кувшинов О.В.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #26 458
№2 (49), 2011, #26 129
№2 (49), 2011, #27 134
Кудрявцев В.М.
канд. техн. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№4 (53), 2011, #37 423
Кудряшов А.А.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #30 738
№3 (67), 2013, #29 505
Кудінова О.В.
канд. біолог. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№1 (63), 2013, #37 1161
№3 (67), 2013, #37 559
Кузнецова О.Ю.
аспірантка Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #8 569
№2 (57), 2012, #8 448
Кузнєцов Ю.М.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #1 565
№2 (78), 2015, #18 467
Кузовик В.Д.
д-р техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #26 562
Кузьменко П.М.
аспірант Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #26 484
Кузьменков Д.С.
канд. фіз.-мат. наук Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, м. Гомель, Білорусь
№3 (59), 2012, #6 564
Кузьмич І.К.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #37 97
Кузяєв И.М.
д-р техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #4 633
№3 (59), 2012, #2 797
№3 (51), 2011, #16 127
Кукуруза В.Д.
Науково-впроваджувальна фірма “НДРнафтогаз”
№1 (55), 2012, #2 1089
№1 (55), 2012, #3 457
Кулаков С.О.
аспірант Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна
№2 (73), 2014, #27 669
Кулик Б.І.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #23 345
№1 (77), 2015, #27 349
Куликовський Р.А.
канд. техн. наук Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна
№4 (69), 2013, #12 464
Кулініч Д. В.
магістр Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #26 95
Кунгурцев О.Б.
канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№1 (71), 2014, #29 510
№42, 2010, #37 88
Куник Ю.І.
студентка Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #23 393
Купко О.А.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #35 575
Купович Р.Б.
провідний інженер Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна
№4 (53), 2011, #17 601
№3 (51), 2011, #21 122
Купчик О.Ю.
канд. хім. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #9 632
№1 (77), 2015, #30 614
Куриляк В.В.
аспірант Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #12 461
Курмакова І.М.
канд. хім. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #4 394
№3 (51), 2011, #17 115
Кучинська А.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #9 1391
№3 (67), 2013, #39 830
№1 (77), 2015, #28 608
№42, 2010, #48 94
Кучук- Яценко С. І.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№40, 2009, #1 100
Кіріченко М.В.
канд. техн. наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
№2 (78), 2015, #30 470