ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Кадомский К.К.
мол. наук. співроб. Донецький національний університет, Вінниця, Україна
№4 (61), 2012, #38 599
Казимир В.В.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #36 778
№1 (55), 2012, #21 1031
№1 (63), 2013, #22 1189
№4 (69), 2013, #21 455
№4 (61), 2012, #31 436
№2 (65), 2013, #16 428
№3 (67), 2013, #31 538
№4 (53), 2011, #27 464
№2 (73), 2014, #26 375
№1 (77), 2015, #13 517
№1 (77), 2015, #20 404
№2 (78), 2015, #23 415
№3 (51), 2011, #23 116
№42, 2010, #27 82
Кальченко В.І.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #13 563
№4 (53), 2011, #6 546
№1 (71), 2014, #14 424
№2 (73), 2014, #9 455
№2 (78), 2015, #8 426
№3 (51), 2011, #4 102
№2 (49), 2011, #13 103
№45, 2010, #4 94
№45, 2010, #7 75
№42, 2010, #8 90
№42, 2010, #9 94
№40, 2009, #15 88
№40, 2009, #16 86
Кальченко В.В.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #17 627
№4 (53), 2011, #10 421
№4 (53), 2011, #12 492
№1 (71), 2014, #14 424
№2 (78), 2015, #8 426
№3 (51), 2011, #13 110
№2 (49), 2011, #13 103
№45, 2010, #4 94
№45, 2010, #7 75
№42, 2010, #8 90
№42, 2010, #10 87
№40, 2009, #15 88
№40, 2009, #16 86
Кальченко Д.В.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #8 495
№3 (67), 2013, #13 563
№2 (73), 2014, #9 455
№3 (51), 2011, #4 102
Канюка В. І.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #11 97
Капитанчук Л.М.
наук. співроб. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #20 753
Карпачев І.І.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #20 404
Кацадзе Т.Л.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #31 1038
№2 (65), 2013, #28 514
Квасніков В.П.
д-р техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #5 611
№1 (71), 2014, #34 502
Квашук Ю.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #9 550
№1 (63), 2013, #8 578
№3 (67), 2013, #8 470
№4 (53), 2011, #16 464
№1 (77), 2015, #31 388
№3 (51), 2011, #20 165
Квицинський А.О.
канд. техн. наук Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» НЕК «Укренерго», м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #36 483
Кириченко А.М.
д-р техн. наук Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград, Україна
№3 (67), 2013, #14 534
№3 (51), 2011, #8 102
Кириченко Т.
завідувач хімічною службою ВАТ «Облтеплокомуненерго», м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #37 98
Киричок П.О.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #22 1661
Кириєнко І. В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #46 45
Кирієнко С. Ю.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #10 84
№40, 2009, #24 79
Киянець А.П.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #8 495
Клименко А.В.
аспірант ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #11 452
Клименко В.П.
д-р фіз.-мат. наук Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #36 778
№3 (67), 2013, #30 819
Клочко А. А.
канд. техн. наук Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Україна
№2 (49), 2011, #9 62
Клінцов Л.М.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #32 350
Кобринець А.К.
канд. техн. наук аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #15 478
№4 (61), 2012, #15 807
№3 (67), 2013, #18 502
№42, 2010, #12 80
Коваленко Є.Ю.
магістрант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #15 475
№2 (57), 2012, #34 582
№1 (55), 2012, #20 527
№4 (53), 2011, #31 482
Коваленко В.Л.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #10 469
Коваленко Г.М.
канд. техн. наук Науково-виробничий центр «Антарес ЛТД», м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #5 825
Коваленко К.Г.
інженер Науково-виробничий центр «Антарес ЛТД», м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #5 825
Коваль В.І.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #1 486
№3 (51), 2011, #39 106
Коваль Н. В.
ст. викладач Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗАТ МНТУ імені академіка Ю. Бугая, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #43 34
Коваль Т.В.
канд. фіз.-мат. наук Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #30 534
Ковальов О.В.
начальник лабораторії Комунальне підприємство «УЖКГ», м. Славутич, Україна
№2 (49), 2011, #37 97
Ковров О.М.
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #16 908
Ковтун А.О.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #24 599
№4 (61), 2012, #24 518
№1 (63), 2013, #27 648
№2 (57), 2012, #36 679
№1 (71), 2014, #27 417
№2 (73), 2014, #4 448
№1 (77), 2015, #5 413
Козленко М.І.
канд. техн. наук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна
№3 (59), 2012, #25 454
№3 (67), 2013, #17 577
Козьяков С.В.
здобувач Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #28 496
№4 (53), 2011, #4 498
№2 (78), 2015, #26 346
Колбасін О.О.
канд. техн. наук Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #8 551
Колесник Є.В.
канд. техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #11 452
№1 (71), 2014, #3 428
Колесник С.П.
інженер ПАТ «Електротехнічний за­вод», РЕЛСіС, м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #30 643
Кологойда А.В.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (71), 2014, #14 424
№2 (49), 2011, #13 103
№45, 2010, #7 75
№42, 2010, #8 90
Комаха В.О.
аспірант Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #7 374
№1 (77), 2015, #6 500
Комзол П.К.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #25 664
Кондель В.М.
канд. техн. наук Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна
№2 (65), 2013, #4 704
Кондратенко М.В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #29 91
Коненко А.П.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #34 92
Копинець З.П.
канд. техн. наук Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна
№2 (78), 2015, #35 434
Корнага Я.І.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (61), 2012, #27 497
Корнієнко І.В.
канд. техн. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #35 660
№1 (63), 2013, #31 493
Корнієнко Б.Я.
канд. техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #24 1092
Корнієнко С.П.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #31 493
№3 (59), 2012, #7 533
№4 (61), 2012, #9 516
Коробка А.М.
аспірант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #46 79
Корольов О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #25 664
№1 (63), 2013, #6 490
№2 (78), 2015, #6 391
№3 (51), 2011, #17 106
№45, 2010, #32 82
№40, 2009, #27 80
Корольова В.Р.
канд. хім. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #27 80
Косенко Р.А.
викладач-стажист Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (71), 2014, #32 653
Косицька Т. М.
канд. хім. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№45, 2010, #31 37
Космач О.П.
канд. техн. наук мол. наук. співроб. Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #3 939
№2 (57), 2012, #20 2348
№4 (69), 2013, #2 932
№4 (53), 2011, #20 492
№1 (71), 2014, #11 396
№2 (73), 2014, #11 309
№2 (78), 2015, #11 384
№2 (78), 2015, #14 497
Косолап А.І.
д-р фіз.-мат. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #1 402
№2 (73), 2014, #17 428
Костенко І. А.
канд. техн. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #26 83
№40, 2009, #30 75
Костин В.А.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #19 900
№45, 2010, #18 88
Костін В.А.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (49), 2011, #17 168
Котило О.В.
аспірант Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна
№4 (69), 2013, #5 674
Кравченко А.О.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #27 80
Кравчук С.В.
студент Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
№2 (65), 2013, #25 584
Крамарь В.А.
канд. техн. наук Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь, Україна
№2 (49), 2011, #10 65
Красников А.Л.
інженер Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов'янськ, Україна
№4 (61), 2012, #38 599
Красножон А.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #33 631
№2 (57), 2012, #33 632
№3 (59), 2012, #30 1119
Красножон О.В.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #25 1112
№2 (73), 2014, #28 439
№2 (78), 2015, #31 384
№2 (49), 2011, #22 116
Красовський П.Ю.
асистент ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна
№2 (65), 2013, #26 520
Кремчанін Є.М.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #5 500
Кривоберець С.В.
викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #28 1840
№3 (67), 2013, #25 1379
№2 (73), 2014, #33 2802
№2 (49), 2011, #36 125
№45, 2010, #24 86
№42, 2010, #31 83
Кривошеєв В.Т.
Чернігівське відділення УкрДГРІ, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #2 957
№1 (55), 2012, #3 449
Криськов О. Д.
професор Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград, Україна
№42, 2010, #36 82
Круль В.О.
аспірант Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№1 (63), 2013, #35 545
Крупко В.А.
аспірант Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #36 369
№1 (77), 2015, #32 350
Кряжич О.О.
наук. співроб. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #37 561
№2 (65), 2013, #24 389
Крячок С.Д.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #17 448
Крєпкий Ю.О.
канд. техн. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #35 77
Крівель А.А.
Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№2 (57), 2012, #8 436
Ксенюк М.П.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #29 483
Кувшинов О.В.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #26 445
№2 (49), 2011, #26 125
№2 (49), 2011, #27 128
Кудрявцев В.М.
канд. техн. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№4 (53), 2011, #37 410
Кудряшов А.А.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #30 725
№3 (67), 2013, #29 469
Кудінова О.В.
канд. біолог. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№1 (63), 2013, #37 1090
№3 (67), 2013, #37 536
Кузнецова О.Ю.
аспірантка Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #8 551
№2 (57), 2012, #8 436
Кузнєцов Ю.М.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #1 537
№2 (78), 2015, #18 452
Кузовик В.Д.
д-р техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #26 539
Кузьменко П.М.
аспірант Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #26 472
Кузьменков Д.С.
канд. фіз.-мат. наук Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, м. Гомель, Білорусь
№3 (59), 2012, #6 550
Кузьмич І.К.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #37 90
Кузяєв И.М.
д-р техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #4 613
№3 (59), 2012, #2 778
№3 (51), 2011, #16 118
Кукуруза В.Д.
Науково-впроваджувальна фірма “НДРнафтогаз”
№1 (55), 2012, #2 957
№1 (55), 2012, #3 449
Кулаков С.О.
аспірант Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна
№2 (73), 2014, #27 648
Кулик Б.І.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #23 333
№1 (77), 2015, #27 340
Куликовський Р.А.
канд. техн. наук Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна
№4 (69), 2013, #12 453
Кулініч Д. В.
магістр Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #26 90
Кунгурцев О.Б.
канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№1 (71), 2014, #29 501
№42, 2010, #37 82
Куник Ю.І.
студентка Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #23 379
Купко О.А.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #35 548
Купович Р.Б.
провідний інженер Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна
№4 (53), 2011, #17 586
№3 (51), 2011, #21 115
Купчик О.Ю.
канд. хім. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #9 577
№1 (77), 2015, #30 568
Куриляк В.В.
аспірант Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #12 447
Курмакова І.М.
канд. хім. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #4 382
№3 (51), 2011, #17 106
Кучинська А.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #9 1332
№3 (67), 2013, #39 761
№1 (77), 2015, #28 592
№42, 2010, #48 87
Кучук- Яценко С. І.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№40, 2009, #1 90
Кіріченко М.В.
канд. техн. наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
№2 (78), 2015, #30 454