ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Кадомский К.К.
мол. наук. співроб. Донецький національний університет, Вінниця, Україна
№4 (61), 2012, #38 482
Казимир В.В.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #36 670
№1 (55), 2012, #21 915
№1 (63), 2013, #22 1039
№4 (69), 2013, #21 376
№4 (61), 2012, #31 351
№2 (65), 2013, #16 345
№3 (67), 2013, #31 433
№4 (53), 2011, #27 366
№2 (73), 2014, #26 287
№1 (77), 2015, #13 387
№1 (77), 2015, #20 323
№2 (78), 2015, #23 338
№3 (51), 2011, #23 77
№42, 2010, #27 38
Кальченко В.І.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #13 430
№4 (53), 2011, #6 437
№1 (71), 2014, #14 337
№2 (73), 2014, #9 354
№2 (78), 2015, #8 329
№3 (51), 2011, #4 66
№2 (49), 2011, #13 63
№45, 2010, #4 45
№45, 2010, #7 33
№42, 2010, #8 40
№42, 2010, #9 46
№40, 2009, #15 42
№40, 2009, #16 36
Кальченко В.В.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #17 539
№4 (53), 2011, #10 325
№4 (53), 2011, #12 380
№1 (71), 2014, #14 337
№2 (78), 2015, #8 329
№3 (51), 2011, #13 72
№2 (49), 2011, #13 63
№45, 2010, #4 45
№45, 2010, #7 33
№42, 2010, #8 40
№42, 2010, #10 40
№40, 2009, #15 42
№40, 2009, #16 36
Кальченко Д.В.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #8 402
№3 (67), 2013, #13 430
№2 (73), 2014, #9 354
№3 (51), 2011, #4 66
Канюка В. І.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #11 44
Капитанчук Л.М.
наук. співроб. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #20 616
Карпачев І.І.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #20 323
Кацадзе Т.Л.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #31 925
№2 (65), 2013, #28 400
Квасніков В.П.
д-р техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #5 504
№1 (71), 2014, #34 405
Квашук Ю.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #9 445
№1 (63), 2013, #8 479
№3 (67), 2013, #8 369
№4 (53), 2011, #16 357
№1 (77), 2015, #31 308
№3 (51), 2011, #20 83
Квицинський А.О.
канд. техн. наук Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» НЕК «Укренерго», м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #36 380
Кириченко А.М.
д-р техн. наук Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград, Україна
№3 (67), 2013, #14 431
№3 (51), 2011, #8 63
Кириченко Т.
завідувач хімічною службою ВАТ «Облтеплокомуненерго», м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #37 61
Киричок П.О.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #22 1485
Кириєнко І. В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #46 17
Кирієнко С. Ю.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #10 42
№40, 2009, #24 36
Киянець А.П.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #8 402
Клименко А.В.
аспірант ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #11 345
Клименко В.П.
д-р фіз.-мат. наук Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #36 670
№3 (67), 2013, #30 668
Клочко А. А.
канд. техн. наук Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Україна
№2 (49), 2011, #9 37
Клінцов Л.М.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #32 266
Кобринець А.К.
канд. техн. наук аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #15 377
№4 (61), 2012, #15 696
№3 (67), 2013, #18 410
№42, 2010, #12 37
Коваленко Є.Ю.
магістрант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #15 381
№2 (57), 2012, #34 479
№1 (55), 2012, #20 430
№4 (53), 2011, #31 378
Коваленко В.Л.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #10 373
Коваленко Г.М.
канд. техн. наук Науково-виробничий центр «Антарес ЛТД», м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #5 634
Коваленко К.Г.
інженер Науково-виробничий центр «Антарес ЛТД», м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #5 634
Коваль В.І.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #1 370
№3 (51), 2011, #39 68
Коваль Н. В.
ст. викладач Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗАТ МНТУ імені академіка Ю. Бугая, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #43 6
Коваль Т.В.
канд. фіз.-мат. наук Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #30 431
Ковальов О.В.
начальник лабораторії Комунальне підприємство «УЖКГ», м. Славутич, Україна
№2 (49), 2011, #37 68
Ковров О.М.
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #16 759
Ковтун А.О.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #24 466
№4 (61), 2012, #24 425
№1 (63), 2013, #27 567
№2 (57), 2012, #36 555
№1 (71), 2014, #27 342
№2 (73), 2014, #4 365
№1 (77), 2015, #5 316
Козленко М.І.
канд. техн. наук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна
№3 (59), 2012, #25 364
№3 (67), 2013, #17 449
Козьяков С.В.
здобувач Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #28 369
№4 (53), 2011, #4 397
№2 (78), 2015, #26 265
Колбасін О.О.
канд. техн. наук Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #8 422
Колесник Є.В.
канд. техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #11 345
№1 (71), 2014, #3 343
Колесник С.П.
інженер ПАТ «Електротехнічний за­вод», РЕЛСіС, м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #30 545
Кологойда А.В.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (71), 2014, #14 337
№2 (49), 2011, #13 63
№45, 2010, #7 33
№42, 2010, #8 40
Комаха В.О.
аспірант Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #7 276
№1 (77), 2015, #6 380
Комзол П.К.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #25 551
Кондель В.М.
канд. техн. наук Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна
№2 (65), 2013, #4 548
Кондратенко М.В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #29 63
Коненко А.П.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #34 62
Копинець З.П.
канд. техн. наук Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна
№2 (78), 2015, #35 317
Корнага Я.І.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (61), 2012, #27 408
Корнієнко І.В.
канд. техн. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #35 574
№1 (63), 2013, #31 416
Корнієнко Б.Я.
канд. техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #24 917
Корнієнко С.П.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #31 416
№3 (59), 2012, #7 435
№4 (61), 2012, #9 434
Коробка А.М.
аспірант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #46 30
Корольов О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #25 551
№1 (63), 2013, #6 418
№2 (78), 2015, #6 300
№3 (51), 2011, #17 66
№45, 2010, #32 39
№40, 2009, #27 33
Корольова В.Р.
канд. хім. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #27 33
Косенко Р.А.
викладач-стажист Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (71), 2014, #32 505
Косицька Т. М.
канд. хім. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№45, 2010, #31 11
Космач О.П.
канд. техн. наук мол. наук. співроб. Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #3 866
№2 (57), 2012, #20 2264
№4 (69), 2013, #2 831
№4 (53), 2011, #20 382
№1 (71), 2014, #11 299
№2 (73), 2014, #11 237
№2 (78), 2015, #11 303
№2 (78), 2015, #14 407
Косолап А.І.
д-р фіз.-мат. наук ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #1 321
№2 (73), 2014, #17 338
Костенко І. А.
канд. техн. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #26 34
№40, 2009, #30 30
Костин В.А.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #19 786
№45, 2010, #18 43
Костін В.А.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (49), 2011, #17 88
Котило О.В.
аспірант Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна
№4 (69), 2013, #5 519
Кравченко А.О.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #27 33
Кравчук С.В.
студент Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
№2 (65), 2013, #25 484
Крамарь В.А.
канд. техн. наук Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь, Україна
№2 (49), 2011, #10 37
Красников А.Л.
інженер Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов'янськ, Україна
№4 (61), 2012, #38 482
Красножон А.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #33 519
№2 (57), 2012, #33 532
№3 (59), 2012, #30 975
Красножон О.В.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #25 966
№2 (73), 2014, #28 340
№2 (78), 2015, #31 299
№2 (49), 2011, #22 70
Красовський П.Ю.
асистент ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна
№2 (65), 2013, #26 433
Кремчанін Є.М.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #5 397
Кривоберець С.В.
викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #28 1540
№3 (67), 2013, #25 1188
№2 (73), 2014, #33 2230
№2 (49), 2011, #36 81
№45, 2010, #24 44
№42, 2010, #31 36
Кривошеєв В.Т.
Чернігівське відділення УкрДГРІ, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #2 794
№1 (55), 2012, #3 348
Криськов О. Д.
професор Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград, Україна
№42, 2010, #36 37
Круль В.О.
аспірант Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№1 (63), 2013, #35 461
Крупко В.А.
аспірант Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #36 289
№1 (77), 2015, #32 266
Кряжич О.О.
наук. співроб. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна
№3 (59), 2012, #37 474
№2 (65), 2013, #24 298
Крячок С.Д.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #17 346
Крєпкий Ю.О.
канд. техн. наук Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #35 29
Крівель А.А.
Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№2 (57), 2012, #8 337
Ксенюк М.П.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #29 376
Кувшинов О.В.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #26 343
№2 (49), 2011, #26 75
№2 (49), 2011, #27 80
Кудрявцев В.М.
канд. техн. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№4 (53), 2011, #37 323
Кудряшов А.А.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #30 609
№3 (67), 2013, #29 376
Кудінова О.В.
канд. біолог. наук Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№1 (63), 2013, #37 967
№3 (67), 2013, #37 433
Кузнецова О.Ю.
аспірантка Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #8 422
№2 (57), 2012, #8 337
Кузнєцов Ю.М.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #1 448
№2 (78), 2015, #18 353
Кузовик В.Д.
д-р техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #26 443
Кузьменко П.М.
аспірант Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #26 371
Кузьменков Д.С.
канд. фіз.-мат. наук Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, м. Гомель, Білорусь
№3 (59), 2012, #6 460
Кузьмич І.К.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #37 37
Кузяєв И.М.
д-р техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (55), 2012, #4 495
№3 (59), 2012, #2 593
№3 (51), 2011, #16 77
Кукуруза В.Д.
Науково-впроваджувальна фірма “НДРнафтогаз”
№1 (55), 2012, #2 794
№1 (55), 2012, #3 348
Кулаков С.О.
аспірант Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна
№2 (73), 2014, #27 496
Кулик Б.І.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #23 262
№1 (77), 2015, #27 265
Куликовський Р.А.
канд. техн. наук Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна
№4 (69), 2013, #12 370
Кулініч Д. В.
магістр Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #26 40
Кунгурцев О.Б.
канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№1 (71), 2014, #29 395
№42, 2010, #37 36
Куник Ю.І.
студентка Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #23 306
Купко О.А.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #35 429
Купович Р.Б.
провідний інженер Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна
№4 (53), 2011, #17 477
№3 (51), 2011, #21 72
Купчик О.Ю.
канд. хім. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #9 485
№1 (77), 2015, #30 389
Куриляк В.В.
аспірант Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #12 342
Курмакова І.М.
канд. хім. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #4 290
№3 (51), 2011, #17 66
Кучинська А.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #9 1168
№3 (67), 2013, #39 616
№1 (77), 2015, #28 446
№42, 2010, #48 39
Кучук- Яценко С. І.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№40, 2009, #1 47
Кіріченко М.В.
канд. техн. наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
№2 (78), 2015, #30 359