ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Савенко О.В.
ст. викладач Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #33 82
Савченко О.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #6 471
№3 (59), 2012, #4 519
№4 (61), 2012, #4 431
№1 (63), 2013, #3 605
№2 (65), 2013, #9 421
№3 (67), 2013, #7 486
№4 (53), 2011, #1 450
№1 (71), 2014, #7 396
№45, 2010, #2 90
Савченко О.М.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #18 601
№3 (67), 2013, #38 537
№3 (67), 2013, #8 470
№4 (53), 2011, #16 464
№1 (77), 2015, #31 388
№2 (78), 2015, #37 776
№2 (49), 2011, #19 125
№45, 2010, #32 82
№40, 2009, #29 82
Садченко В.І.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #33 82
Самчук В.В.
аспірант Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна
№3 (67), 2013, #6 525
Сапегін А.П.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #23 379
Сапон С.П.
канд. техн. наук ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #11 603
№3 (67), 2013, #14 534
№4 (53), 2011, #40 506
№2 (73), 2014, #13 374
№2 (78), 2015, #17 380
№3 (51), 2011, #7 125
№45, 2010, #13 103
Сатюков А.І.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #27 551
№3 (67), 2013, #10 453
Сахно Є.Ю.
д-р техн. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #6 91
№42, 2010, #13 57
№40, 2009, #18 56
Сахно Ю.О.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #6 91
№42, 2010, #13 57
№40, 2009, #18 56
Свидзинская М.Е.
провідний інженер Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
№3 (59), 2012, #34 520
Свирепов С. В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #29 59
Свириденко В.В.
магістр Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #2 83
Свідерський В.А.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #6 500
Сдитанов М.А.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #25 754
Семак Б.Б.
канд. техн. наук Львівська комерційна академія, м. Львів, Україна
№42, 2010, #47 59
Семак Б.Д.
д-р техн. наук Львівська комерційна академія, м. Львів, Україна
№42, 2010, #41 90
Семененко С.Н.
інженер Торговий дім «ЕЛВО-Україна», м Київ, Україна
№1 (55), 2012, #38 771
Семенюк О.Ю.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (65), 2013, #36 605
Семеняко О.Г.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #4 455
№3 (59), 2012, #16 515
№3 (67), 2013, #5 561
Семко В.В.
канд. техн. наук Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна
№2 (65), 2013, #22 393
№2 (78), 2015, #38 358
Сенько В.І.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #30 440
Сергієнко О.А.
магістрант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #28 463
Сивик Д.О.
студент Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #33 2802
Сидоренко І.І.
ст. викладач Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #34 2152
Сидоренко О.В.
д-р техн. наук Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #32 405
Сидорець В.М.
д-р техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #16 648
№2 (57), 2012, #17 530
№3 (59), 2012, #17 524
№1 (63), 2013, #15 540
№4 (69), 2013, #9 457
№3 (67), 2013, #21 563
№1 (71), 2014, #22 427
Сиза О.І.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #9 550
№3 (59), 2012, #32 585
№3 (67), 2013, #8 470
№4 (53), 2011, #16 464
№1 (77), 2015, #31 388
№2 (78), 2015, #37 776
№3 (51), 2011, #17 106
№3 (51), 2011, #19 120
№2 (49), 2011, #18 117
№45, 2010, #32 82
№40, 2009, #26 83
№40, 2009, #27 80
№40, 2009, #29 82
Силиченко А.И.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #26 106
Синенко М.А.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #34 410
Синіло В.М.
№3 (51), 2011, #21 115
Синіло В.М.
начальник ЦЗЛ “СКФ Україна“ , м. Луцьк
Ситар В.І.
канд. техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #11 452
Скакаліна О.В.
канд. техн. наук ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, м. Полтава, Україна
№4 (61), 2012, #28 617
№3 (67), 2013, #27 400
№1 (77), 2015, #21 339
Скачков В.А.
канд. техн. наук Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна
№3 (59), 2012, #8 527
Скоробогатова В.І.
д-р техн. наук професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #32 502
№4 (69), 2013, #23 333
Скосир О. М.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #48 44
№40, 2009, #49 46
Скітер І.С.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #22 1189
№2 (65), 2013, #20 458
Слабкий А.В.
канд. техн. наук Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
№1 (71), 2014, #1 493
Слободян З.В.
канд. техн. наук Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна
№4 (53), 2011, #17 586
№3 (51), 2011, #21 115
Слєднікова О.С.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #9 455
№2 (78), 2015, #8 426
Слівко К.С.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (65), 2013, #17 559
Соболь О.М.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #29 453
№42, 2010, #42 76
№40, 2009, #53 66
Собуцький В.О.
канд. техн. наук Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
№2 (65), 2013, #32 431
Соломаха І.В.
канд. екон. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #19 1281
Соломаха В.В.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #31 575
№1 (77), 2015, #19 1281
Солоха В.В.
канд. техн. наук Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна
№1 (71), 2014, #20 418
Солоха Ю. В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№42, 2010, #26 70
Сорокин А.Ю.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #28 82
№42, 2010, #35 56
Сосса Б.Р.
нач. ВТП ТОВ «Укргео-Проект», м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #27 371
Спихтаренко В.В.
доцент Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова (ХФ НУК), м. Херсон, Україна
№4 (61), 2012, #19 764
Сподаренко І.Й.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #35 77
Співак В.М.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #20 527
Старцев В.І.
канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№2 (78), 2015, #9 584
Старчак В.Г.
д-р техн. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #24 449
№40, 2009, #26 83
Стасюк С. С.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #29 59
Стельмашенко А.О.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #32 93
Степаненко О.О.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #18 452
Степанчук С.М.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #26 494
Степенко С.А.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #32 842
Стеценко І.В.
канд. техн. наук доцент Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна
№2 (57), 2012, #18 658
Стешин В.В.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #29 696
Стреленко Н.М.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #10 469
Стрелок Д. В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #22 93
Ступа В.І.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #38 2268
Судік В.В.
аспірант Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #16 406
Сулейманов В.М.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #31 1038
№2 (65), 2013, #28 514
Сємака О.М.
аспірант Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #37 97
№42, 2010, #39 62
Сєнько С.О.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #19 502
Сімакін Ю.С.
викладач Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #36 125
№45, 2010, #24 86
№42, 2010, #31 83
Сінчук О.М.
д-р техн. наук ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
№3 (67), 2013, #32 743
Сіньков К. С.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #25 149
Сіра Г.А.
аспірант Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна
№3 (51), 2011, #23 116