ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Савенко О.В.
ст. викладач Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #33 88
Савченко О.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #6 498
№3 (59), 2012, #4 531
№4 (61), 2012, #4 445
№1 (63), 2013, #3 638
№2 (65), 2013, #9 440
№3 (67), 2013, #7 503
№4 (53), 2011, #1 492
№1 (71), 2014, #7 409
№45, 2010, #2 96
Савченко О.М.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #18 610
№3 (67), 2013, #38 566
№3 (67), 2013, #8 486
№4 (53), 2011, #16 476
№1 (77), 2015, #31 399
№2 (78), 2015, #37 869
№2 (49), 2011, #19 131
№45, 2010, #32 90
№40, 2009, #29 89
Садченко В.І.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #33 88
Самчук В.В.
аспірант Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна
№3 (67), 2013, #6 551
Сапегін А.П.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #23 393
Сапон С.П.
канд. техн. наук ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #11 622
№3 (67), 2013, #14 552
№4 (53), 2011, #40 524
№2 (73), 2014, #13 389
№2 (78), 2015, #17 389
№3 (51), 2011, #7 131
№45, 2010, #13 109
Сатюков А.І.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #27 563
№3 (67), 2013, #10 467
Сахно Є.Ю.
д-р техн. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #6 95
№42, 2010, #13 62
№40, 2009, #18 62
Сахно Ю.О.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #6 95
№42, 2010, #13 62
№40, 2009, #18 62
Свидзинская М.Е.
провідний інженер Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
№3 (59), 2012, #34 534
Свирепов С. В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #29 62
Свириденко В.В.
магістр Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #2 96
Свідерський В.А.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #6 559
Сдитанов М.А.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #25 766
Семак Б.Б.
канд. техн. наук Львівська комерційна академія, м. Львів, Україна
№42, 2010, #47 62
Семак Б.Д.
д-р техн. наук Львівська комерційна академія, м. Львів, Україна
№42, 2010, #41 96
Семененко С.Н.
інженер Торговий дім «ЕЛВО-Україна», м Київ, Україна
№1 (55), 2012, #38 790
Семенюк О.Ю.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (65), 2013, #36 638
Семеняко О.Г.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #4 470
№3 (59), 2012, #16 530
№3 (67), 2013, #5 585
Семко В.В.
канд. техн. наук Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна
№2 (65), 2013, #22 403
№2 (78), 2015, #38 366
Сенько В.І.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #30 448
Сергієнко О.А.
магістрант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #28 490
Сивик Д.О.
студент Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #33 3356
Сидоренко І.І.
ст. викладач Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #34 2299
Сидоренко О.В.
д-р техн. наук Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #32 424
Сидорець В.М.
д-р техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #16 664
№2 (57), 2012, #17 544
№3 (59), 2012, #17 538
№1 (63), 2013, #15 551
№4 (69), 2013, #9 470
№3 (67), 2013, #21 576
№1 (71), 2014, #22 438
Сиза О.І.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #9 564
№3 (59), 2012, #32 602
№3 (67), 2013, #8 486
№4 (53), 2011, #16 476
№1 (77), 2015, #31 399
№2 (78), 2015, #37 869
№3 (51), 2011, #17 115
№3 (51), 2011, #19 130
№2 (49), 2011, #18 126
№45, 2010, #32 90
№40, 2009, #26 89
№40, 2009, #27 90
№40, 2009, #29 89
Силиченко А.И.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #26 112
Синенко М.А.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #34 422
Синіло В.М.
№3 (51), 2011, #21 122
Синіло В.М.
начальник ЦЗЛ “СКФ Україна“ , м. Луцьк
Ситар В.І.
канд. техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #11 467
Скакаліна О.В.
канд. техн. наук ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, м. Полтава, Україна
№4 (61), 2012, #28 628
№3 (67), 2013, #27 420
№1 (77), 2015, #21 355
Скачков В.А.
канд. техн. наук Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна
№3 (59), 2012, #8 545
Скоробогатова В.І.
д-р техн. наук професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #32 514
№4 (69), 2013, #23 345
Скосир О. М.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #48 48
№40, 2009, #49 52
Скітер І.С.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #22 1252
№2 (65), 2013, #20 471
Слабкий А.В.
канд. техн. наук Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
№1 (71), 2014, #1 508
Слободян З.В.
канд. техн. наук Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна
№4 (53), 2011, #17 601
№3 (51), 2011, #21 122
Слєднікова О.С.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #9 466
№2 (78), 2015, #8 443
Слівко К.С.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (65), 2013, #17 576
Соболь О.М.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #29 469
№42, 2010, #42 84
№40, 2009, #53 72
Собуцький В.О.
канд. техн. наук Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
№2 (65), 2013, #32 446
Соломаха І.В.
канд. екон. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #19 1411
Соломаха В.В.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #31 588
№1 (77), 2015, #19 1411
Солоха В.В.
канд. техн. наук Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна
№1 (71), 2014, #20 431
Солоха Ю. В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№42, 2010, #26 73
Сорокин А.Ю.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #28 86
№42, 2010, #35 59
Сосса Б.Р.
нач. ВТП ТОВ «Укргео-Проект», м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #27 387
Спихтаренко В.В.
доцент Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова (ХФ НУК), м. Херсон, Україна
№4 (61), 2012, #19 778
Сподаренко І.Й.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #35 83
Співак В.М.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #20 540
Старцев В.І.
канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№2 (78), 2015, #9 605
Старчак В.Г.
д-р техн. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #24 467
№40, 2009, #26 89
Стасюк С. С.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #29 62
Стельмашенко А.О.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #32 99
Степаненко О.О.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #18 467
Степанчук С.М.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #26 546
Степенко С.А.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #32 856
Стеценко І.В.
канд. техн. наук доцент Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна
№2 (57), 2012, #18 705
Стешин В.В.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #29 762
Стреленко Н.М.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #10 481
Стрелок Д. В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #22 102
Ступа В.І.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #38 2432
Судік В.В.
аспірант Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #16 448
Сулейманов В.М.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #31 1047
№2 (65), 2013, #28 527
Сємака О.М.
аспірант Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #37 107
№42, 2010, #39 68
Сєнько С.О.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #19 518
Сімакін Ю.С.
викладач Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #36 132
№45, 2010, #24 95
№42, 2010, #31 86
Сінчук О.М.
д-р техн. наук ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
№3 (67), 2013, #32 857
Сіньков К. С.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #25 162
Сіра Г.А.
аспірант Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна
№3 (51), 2011, #23 123