ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Савенко О.В.
ст. викладач Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #33 55
Савченко О.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #6 411
№3 (59), 2012, #4 461
№4 (61), 2012, #4 378
№1 (63), 2013, #3 531
№2 (65), 2013, #9 378
№3 (67), 2013, #7 438
№4 (53), 2011, #1 378
№1 (71), 2014, #7 351
№45, 2010, #2 64
Савченко О.М.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #18 552
№3 (67), 2013, #38 470
№3 (67), 2013, #8 411
№4 (53), 2011, #16 414
№1 (77), 2015, #31 341
№2 (78), 2015, #37 688
№2 (49), 2011, #19 100
№45, 2010, #32 56
№40, 2009, #29 56
Садченко В.І.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #33 55
Самчук В.В.
аспірант Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна
№3 (67), 2013, #6 444
Сапегін А.П.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #23 337
Сапон С.П.
канд. техн. наук ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #11 539
№3 (67), 2013, #14 475
№4 (53), 2011, #40 445
№2 (73), 2014, #13 308
№2 (78), 2015, #17 320
№3 (51), 2011, #7 101
№45, 2010, #13 76
Сатюков А.І.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #27 504
№3 (67), 2013, #10 410
Сахно Є.Ю.
д-р техн. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #6 73
№42, 2010, #13 38
№40, 2009, #18 37
Сахно Ю.О.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #6 73
№42, 2010, #13 38
№40, 2009, #18 37
Свидзинская М.Е.
провідний інженер Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
№3 (59), 2012, #34 460
Свирепов С. В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #29 40
Свириденко В.В.
магістр Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #2 59
Свідерський В.А.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #6 417
Сдитанов М.А.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #25 693
Семак Б.Б.
канд. техн. наук Львівська комерційна академія, м. Львів, Україна
№42, 2010, #47 40
Семак Б.Д.
д-р техн. наук Львівська комерційна академія, м. Львів, Україна
№42, 2010, #41 63
Семененко С.Н.
інженер Торговий дім «ЕЛВО-Україна», м Київ, Україна
№1 (55), 2012, #38 708
Семенюк О.Ю.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (65), 2013, #36 531
Семеняко О.Г.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #4 405
№3 (59), 2012, #16 465
№3 (67), 2013, #5 505
Семко В.В.
канд. техн. наук Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна
№2 (65), 2013, #22 348
№2 (78), 2015, #38 308
Сенько В.І.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #30 386
Сергієнко О.А.
магістрант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #28 400
Сивик Д.О.
студент Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #33 2444
Сидоренко І.І.
ст. викладач Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #34 2010
Сидоренко О.В.
д-р техн. наук Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #32 351
Сидорець В.М.
д-р техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #16 592
№2 (57), 2012, #17 475
№3 (59), 2012, #17 474
№1 (63), 2013, #15 483
№4 (69), 2013, #9 402
№3 (67), 2013, #21 509
№1 (71), 2014, #22 380
Сиза О.І.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #9 497
№3 (59), 2012, #32 528
№3 (67), 2013, #8 411
№4 (53), 2011, #16 414
№1 (77), 2015, #31 341
№2 (78), 2015, #37 688
№3 (51), 2011, #17 83
№3 (51), 2011, #19 95
№2 (49), 2011, #18 92
№45, 2010, #32 56
№40, 2009, #26 55
№40, 2009, #27 55
№40, 2009, #29 56
Силиченко А.И.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #26 82
Синенко М.А.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (67), 2013, #34 346
Синіло В.М.
№3 (51), 2011, #21 91
Синіло В.М.
начальник ЦЗЛ “СКФ Україна“ , м. Луцьк
Ситар В.І.
канд. техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (67), 2013, #11 392
Скакаліна О.В.
канд. техн. наук ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, м. Полтава, Україна
№4 (61), 2012, #28 569
№3 (67), 2013, #27 342
№1 (77), 2015, #21 289
Скачков В.А.
канд. техн. наук Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна
№3 (59), 2012, #8 476
Скоробогатова В.І.
д-р техн. наук професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #32 443
№4 (69), 2013, #23 293
Скосир О. М.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #48 25
№40, 2009, #49 27
Скітер І.С.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #22 1091
№2 (65), 2013, #20 405
Слабкий А.В.
канд. техн. наук Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
№1 (71), 2014, #1 443
Слободян З.В.
канд. техн. наук Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна
№4 (53), 2011, #17 528
№3 (51), 2011, #21 91
Слєднікова О.С.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #9 386
№2 (78), 2015, #8 369
Слівко К.С.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (65), 2013, #17 502
Соболь О.М.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #29 403
№42, 2010, #42 51
№40, 2009, #53 38
Собуцький В.О.
канд. техн. наук Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
№2 (65), 2013, #32 381
Соломаха І.В.
канд. екон. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #19 1150
Соломаха В.В.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #31 521
№1 (77), 2015, #19 1150
Солоха В.В.
канд. техн. наук Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна
№1 (71), 2014, #20 372
Солоха Ю. В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№42, 2010, #26 53
Сорокин А.Ю.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #28 66
№42, 2010, #35 37
Сосса Б.Р.
нач. ВТП ТОВ «Укргео-Проект», м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #27 326
Спихтаренко В.В.
доцент Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова (ХФ НУК), м. Херсон, Україна
№4 (61), 2012, #19 716
Сподаренко І.Й.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #35 50
Співак В.М.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #20 473
Старцев В.І.
канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№2 (78), 2015, #9 529
Старчак В.Г.
д-р техн. наук Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #24 393
№40, 2009, #26 55
Стасюк С. С.
асистент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #29 40
Стельмашенко А.О.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #32 74
Степаненко О.О.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #18 403
Степанчук С.М.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #26 422
Степенко С.А.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #32 775
Стеценко І.В.
канд. техн. наук доцент Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна
№2 (57), 2012, #18 567
Стешин В.В.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #29 602
Стреленко Н.М.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #10 417
Стрелок Д. В.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№45, 2010, #22 67
Ступа В.І.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #38 2089
Судік В.В.
аспірант Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #16 353
Сулейманов В.М.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #31 986
№2 (65), 2013, #28 462
Сємака О.М.
аспірант Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #37 81
№42, 2010, #39 43
Сєнько С.О.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #19 450
Сімакін Ю.С.
викладач Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #36 99
№45, 2010, #24 63
№42, 2010, #31 56
Сінчук О.М.
д-р техн. наук ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
№3 (67), 2013, #32 613
Сіньков К. С.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #25 115
Сіра Г.А.
аспірант Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна
№3 (51), 2011, #23 91