ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Фадєєв А. В.
канд. техн. наук НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
№42, 2010, #1 50
Фалалєєв А.П.
канд. техн. наук Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь, Україна
№3 (59), 2012, #13 461
№2 (49), 2011, #16 86
Фальченко Ю.В.
д-р техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #19 491
№2 (57), 2012, #14 517
№3 (59), 2012, #18 459
№3 (67), 2013, #20 491
№4 (53), 2011, #13 408
№40, 2009, #4 55
Фатєєв Ю.Ф.
канд. хім. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #13 410
№2 (73), 2014, #6 362
Фатіков О.О.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #31 521
Федак В.І.
здобувач Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, Україна
№2 (78), 2015, #32 852
Феденюк Д.В.
інженер Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
№3 (59), 2012, #34 460
Федоренко С.В.
ген. директор ЧП «Укрінекс-Паркет», м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #39 418
№40, 2009, #10 57
Федориненко Д.Ю.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #12 472
№2 (57), 2012, #12 456
№3 (59), 2012, #14 493
№1 (63), 2013, #10 555
№3 (67), 2013, #15 379
№2 (65), 2013, #10 511
№4 (69), 2013, #6 434
№4 (53), 2011, #40 445
№1 (71), 2014, #15 330
№2 (78), 2015, #10 425
№2 (78), 2015, #11 338
№3 (51), 2011, #7 101
№2 (49), 2011, #6 91
№45, 2010, #13 76
№42, 2010, #17 53
№42, 2010, #18 68
№40, 2009, #19 54
Федорук П.І.
д-р техн. наук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна
№4 (53), 2011, #27 406
Федорчук В.Е.
мол. наук. співроб. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #13 408
№40, 2009, #4 55
Федін Д.О.
канд. техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (71), 2014, #3 382
Филипчук Т.Н.
провідний інженер Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #19 831
Фролов М.В.
канд. техн. наук Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна
№3 (59), 2012, #1 575
Філоненко С.Ф.
д-р техн. наук професор Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #3 897
№2 (57), 2012, #20 2301
№4 (53), 2011, #20 443
№2 (78), 2015, #7 301