ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Фадєєв А. В.
канд. техн. наук НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
№42, 2010, #1 78
Фалалєєв А.П.
канд. техн. наук Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь, Україна
№3 (59), 2012, #13 518
№2 (49), 2011, #16 120
Фальченко Ю.В.
д-р техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #19 550
№2 (57), 2012, #14 587
№3 (59), 2012, #18 527
№3 (67), 2013, #20 613
№4 (53), 2011, #13 472
№40, 2009, #4 89
Фатєєв Ю.Ф.
канд. хім. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #13 475
№2 (73), 2014, #6 423
Фатіков О.О.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #31 588
Федак В.І.
здобувач Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, Україна
№2 (78), 2015, #32 1016
Феденюк Д.В.
інженер Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
№3 (59), 2012, #34 534
Федоренко С.В.
ген. директор ЧП «Укрінекс-Паркет», м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #39 510
№40, 2009, #10 89
Федориненко Д.Ю.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #12 542
№2 (57), 2012, #12 526
№3 (59), 2012, #14 555
№1 (63), 2013, #10 708
№3 (67), 2013, #15 444
№2 (65), 2013, #10 777
№4 (69), 2013, #6 576
№4 (53), 2011, #40 524
№1 (71), 2014, #15 384
№2 (78), 2015, #10 478
№2 (78), 2015, #11 396
№3 (51), 2011, #7 131
№2 (49), 2011, #6 127
№45, 2010, #13 109
№42, 2010, #17 80
№42, 2010, #18 100
№40, 2009, #19 85
Федорук П.І.
д-р техн. наук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна
№4 (53), 2011, #27 475
Федорчук В.Е.
мол. наук. співроб. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #13 472
№40, 2009, #4 89
Федін Д.О.
канд. техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (71), 2014, #3 444
Филипчук Т.Н.
провідний інженер Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #19 965
Фролов М.В.
канд. техн. наук Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна
№3 (59), 2012, #1 660
Філоненко С.Ф.
д-р техн. наук професор Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #3 948
№2 (57), 2012, #20 2359
№4 (53), 2011, #20 505
№2 (78), 2015, #7 362