ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Фадєєв А. В.
канд. техн. наук НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
№42, 2010, #1 72
Фалалєєв А.П.
канд. техн. наук Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь, Україна
№3 (59), 2012, #13 508
№2 (49), 2011, #16 111
Фальченко Ю.В.
д-р техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (55), 2012, #19 539
№2 (57), 2012, #14 574
№3 (59), 2012, #18 521
№3 (67), 2013, #20 574
№4 (53), 2011, #13 463
№40, 2009, #4 80
Фатєєв Ю.Ф.
канд. хім. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #13 459
№2 (73), 2014, #6 414
Фатіков О.О.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #31 575
Федак В.І.
здобувач Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, Україна
№2 (78), 2015, #32 944
Феденюк Д.В.
інженер Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
№3 (59), 2012, #34 520
Федоренко С.В.
ген. директор ЧП «Укрінекс-Паркет», м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #39 479
№40, 2009, #10 81
Федориненко Д.Ю.
д-р техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #12 525
№2 (57), 2012, #12 508
№3 (59), 2012, #14 539
№1 (63), 2013, #10 641
№3 (67), 2013, #15 425
№2 (65), 2013, #10 622
№4 (69), 2013, #6 519
№4 (53), 2011, #40 506
№1 (71), 2014, #15 373
№2 (78), 2015, #10 470
№2 (78), 2015, #11 384
№3 (51), 2011, #7 125
№2 (49), 2011, #6 115
№45, 2010, #13 103
№42, 2010, #17 77
№42, 2010, #18 95
№40, 2009, #19 79
Федорук П.І.
д-р техн. наук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна
№4 (53), 2011, #27 464
Федорчук В.Е.
мол. наук. співроб. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #13 463
№40, 2009, #4 80
Федін Д.О.
канд. техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (71), 2014, #3 428
Филипчук Т.Н.
провідний інженер Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #19 900
Фролов М.В.
канд. техн. наук Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна
№3 (59), 2012, #1 640
Філоненко С.Ф.
д-р техн. наук професор Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #3 939
№2 (57), 2012, #20 2348
№4 (53), 2011, #20 492
№2 (78), 2015, #7 353