ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Пилипенко О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Полуян А.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено аналіз руху ролика ланцюга відносно координатних осей за допомогою програмного комплексу САПР – SolidWorks. Виявлено періодичні зміни лінійних та кутових переміщень, швидкостей та прискорень ролика ланцюгового контуру під час усталеного руху ланцюгової передачі. Розглянуто різку зміну кута набігання ролика на ведену зірочку в момент пуску та гальмування ланцюгової передачі.

Ключові слова:

ланцюгова передача, аналіз, ролик

Використана література:

Алямовский А. А. COSMOSWorks. Основы расчёта конструкций на прочность в среде SolidWorks / А. А. Алямовский. – М. : ДМК-Пресс, 2010. – 789 с.

Paul M. Kurowski. Engineering. Analysis with COSMOSWorks Professional. – Schroff Development Corporation (SDC), 2005. – 248 р.

Кудрявцев Е. М. КОМПАС-3D V10. Максимально полное руководство : в 3-х томах / Е. М. Кудрявцев. – М. : ДМК-Пресс, 2008. – 1184 с.

Воробьев Н. В. Цепные передачи. Машиностроение / Н. В. Воробьев. – М., 1968. – 252 с.

Rachner H. G. Stahlgelenkketten und Kettentriebe / H. G. Rachner. – Berlin, 1962. – 221 s.

Пилипенко О. И. Научные основы и синтез цепных передач : дис. д-ра техн. наук / О. И. Пилипенко. – Х., 1996. – 467 с.

Режим доступу : http://help.solidworks.com.

Переглянути статтю    Завантажити pdf