ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Анісімов В.В., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Єрмаков П.П., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто вплив геометричних параметрів кавітаційного сопла зануреного типу на інтенсивність кавітації в ньому. Представлено результати експериментальних досліджень взаємозв’язку між довжиною, діаметром вузької частини сопла та інтенсивністю кавітації. Результати досліджень підтверджено за допомогою аналізу дисперсності емульсії, отриманої з використанням досліджуваних сопел.

Ключові слова:

кавітація, кавітаційне сопло, геометричні параметри, інтенсивність кавітації, емульгування

Використана література:

1. Пирсол И. Кавитация / И. Пирсол. – М. : Мир, 1975. – 95 с.

2. Reynolds O. The causes of racing of the engines of screw steamers, investigated theoretically and by the experiment / O. Reynolds. – Tr. Inst. Naval Arch. – 1873. – V14 Sc. Papers, 1, 56-57.

3. Рождественский В. В. Кавитация / В. В. Рождественский. – Л. : Судостроение, 1977. – 247 с.

4. Смородов Е. А. Физика и химия кавитации / Е. А. Смородов, Р. Н. Галиахметов, М. А. Ильгамов. – М. : Наука, 2008. – 228 с.

5. Luca d’Agostino. Fluid dynamics of cavitation and cavitating turbopumps / Luca d’Agostino, Maria Vittoria Salvetti. – SpringerWienNewYork. – 2007. – 351 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf