ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Федориненко Д.Ю., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У роботі з метою підвищення надійності системи та зменшення часу перехідного процесу регулювання розроблено цифрову систему автоматичного керування положенням шпинделя на основі програмованого мікроконтролера та крокового двигуна. Запропоновано математичну модель системи з урахуванням суттєвих нелінійностей. Через імітаційне моделювання засобами системи Simulink визначено характеристики якості системи керування з регульованими шпиндельними гідростатичними опорами. Наведено апаратні та конструктивні засоби підвищення характеристик якості системи керування.

Ключові слова:

якість, система керування, шпиндель, гідростатична опора

Використана література:

1. Шатохин С. Н. Теория и методы проектирования адаптивных гидростатических и аэростатических шпиндельных опор и направляющих металлорежущих станков : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.02.02 «Машиноведение, системы приводов и детали машин» / С. Н. Шатохин. – Красноярск, 2010. – 50 с.

2. Моделювання роботи шпиндельного вузла важкого токарного верстата з адаптивною системою живлення опор / В. Д. Ковальов, О. В. Пономаренко, М. С. Мельник та ін. // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 4 (51). – С. 37-43.

3. Бушуев В. В. Гидростатические опоры с адаптивным управлением / В. В. Бушуев, О. К. Цыпунов // Станки и инструмент. – 1987. - № 1. – С. 12-13.

4. Регульовані гідростатичні підшипники для шпиндельних вузлів / Ю. О. Сахно, Д. Ю. Федориненко, С. В. Бойко та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 172 с.

5. Бойко С. В. Привод безступінчастого регулювання зазору в гідростатичних опорах для компенсації зміщень шпинделя : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / С. В. Бойко. – Чернігів, 2009. – 258 с.

6. Зайцев В. П. Проектирование адаптивных гидростатических подшипников / В. П. Зайцев, С. Н. Шатохин, С. А. Ярошенко // Весник машиностроения. - 1992. - № 6-7. - С. 25-28.

7. Струтинський В. Б. Статистична динаміка шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах : монографія / В. Б. Струтинський, Д. Ю. Федориненко. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 464 с.

8. Петраков Ю. В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням / Ю. В. Петраков. – К. : УкрНДІАТ, 2003. - 383 с.

9. Устройства и элементы систем автоматического регулирования и управления. Техническая кибернетика. Книга 3. Исполнительные устройства и сервомеханизмы / [П. В. Бирюков, А. Г. Боровков и др.] ; под ред. В. В. Солодовникова. – М. : Машиностроение, 1976. – 735 с.

10. Передачи зубчатые цилиндрические мелкомодульные. Допуски: ГОСТ 9178-81. – [Действ. от 1982-01-01]. – М. : Издательство стандартов, 1987. – 39 с.

 

Переглянути статтю    Завантажити pdf