ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Вавіленкова А.І., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано основні методи, що лежать в основі відкритого програмного забезпечення з виявлення дублікатів електронних документів, зазначено їх недоліки: відсутність компоненти семантичного та змістовного аналізу текстів. Запропоновано систему автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей як допоміжний механізм вилучення змісту з речень природної мови, на основі якого можна вирішити проблему екстракції знань з текстової інформації.

Ключові слова:

текстові документи, семантичний аналіз, логіко-лінгвістичні моделі, аналіз тексту, дублікати, природна мова

Використана література:

1. Ландэ Д. В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа / Д. В. Ландэ. – М. : Вильямс, 2005. – 272 с.

2. Звегинцев В. А. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. Лингвистическая семантика / В. А. Звегинцев. – М. : Прогресс, 1981. – 568 с.

3. Попов Э. В. Общение с ЭВМ на естественном языке / Э. В. Попов. – М., 1982. – 360 с.

4. Звегинцев В. А. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка / В. А. Звегинцев. – М. : Прогресс, 1988. – 320 с.

5. Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «СМЫСЛ-ТЕКСТ» / И. А. Мельчук. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1999. – 346 с.

6. Широков В. А. Семантичні стани мовних одиниць та їх застосування в когнітивній лексикографії / В. А. Широков // Мовознавство. – 2005. – № 3-4.

7. Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем / В. А. Широков. – К. : Довіра, 1998. – 331 с.

8. Беляков И. А. Применение интеллектуальных технологий в процессе сертификации программного обеспечения / И. А. Беляков, М. А. Еремеев // Молодой ученый. – 2011. – № 11, т. 1. – С. 23-31.

 

Переглянути статтю    Завантажити pdf