ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Кряжич О.О., Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна

Захматов В.Д., Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано підхід до визначення відповідності моделі виконання функцій і завдань управління імпульсними засобами багатопланового захисту потребам підприємства та навколишнього середовища. Запропоновано підхід ідентифікації типів ресурсів на основі балансового методу з використанням вимог стратегічного управління DOTMLPF, яка використовується для обґрунтування ефективності військових операцій, у тому числі рятувальних місій у місцях катастроф. Розглянута можливість вирішення оптимізаційних задач для формування набору оціночних значень за кожною з вимог стратегічного управління.

Ключові слова:

модель, ресурси, регламент, рішення, інформація, оціночне значення

Використана література:

1. Ведута Н. И. Социально-эффективная экономика / Н. И. Ведута ; под общ. ред. д-ра экон. наук Е. Н. Ведуты. – М. : Издательство РЭА, 1999. – 254 с.

2. Методические рекомендации по изучению пожаров. – М. : Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 2005. – 64 с.

3. Вишневский В. Обобщенная оценка организационных систем / В. Вишневский, В. Калмыков, О. Малышев // Information Models of Knowledge. – Киев-София, 2005. – С. 46-50.

4. Захматов В. Д. Личное оружие пожарного для тушения пожаров в лесах, небоскрёбах и зонах катастроф / В. Д. Захматов // Пожарная безопасность в строительстве. – М. : Пожнаука, 2011. – № 5. – С. 58-65.

5. DOTMLPF [Electronic resource]. – Access mode: http://www.pg0.com/dnn/Pg0QsetView/ tabid/290/smid/671/ArticleID/13/t/ DOTMLPF.

Переглянути статтю    Завантажити pdf