ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Труніна Г.О., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Тимохіна А.О., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Марченко А.А., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розроблено імітаційну модель регулятора напруги з використанням тиристорно-комутованих батарей статичних конденсаторів у програмному середовищі MatLab Simulink. Модель дозволяє дослідити вплив тиристорно-комутованих батарей статичних конденсаторів на регулювання напруги в електричній мережі та запобігти виникненню перехідних процесів під час перемикання конденсаторів. Це позитивно вплине на термін служби конденсаторів, а також підвищить якість електроенергії в цілому.

Ключові слова:

регулювання напруги, імітаційне моделювання БСК, електрична мережа, перехідні процеси

Використана література:

1. Веников В. А. Регулирование напряжения в электроэнергетических системах / В. А. Веников, В. И. Идельчик, М. С. Лисеев. – М. : Энегроатомиздат, 1985. – 214 с.

2. Павловський В. В. Аналіз та методи управління режимами електричних систем з гнучкими передачами змінним струмом : дис. на здобуття наукового ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.02 / В. В. Павловський. – К., 2010. – 70 с.

3. Ryszard Strzelecki. Power Electronics in Smart Electrical Energy Networks / Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek. – Springer-Verlag London Limited, 2008. – 414 p.

4. Mirza Softic. Measurement, Modeling and Simulation of Capacitor Bank Switching Transients / Mirza Softic, Amir Tokic, Ivo Uglesic // Mathematical Modeling. – 2008. – Vol. 7, Part 1. – Р. 1254-1259.

5. Shehab Abdulwadood Ali. Capacitor Banks Switching Transients in Power Systems / Shehab Abdulwadood Ali // Energy Science and Technology. – 2011. – Vol. 2, No. 2. – Р. 62-73.

6. Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink / И. В. Черных. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 288 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf