ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Пасов Г.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто історію розвитку першого вітчизняного заводу з випуску вантажних автомобілів - Кременчуцького автомобільного заводу. Описано основні моделі, які випускало це підприємство, та перспективи його подальшого розвитку.

Ключові слова:

Використана література:

  1. Рубец А.Д. История автомобильного транспорта России: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Рубец А.Д. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2004. – 304 с.
  2. Історія розвитку автомобіля // Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля. – К.: Арістей, 2006. – С. 7-11.
  3. Очерки истории техники в России с древнейших времен до 60-х годов XX века / под ред. Остольского В.И. – М.: Наука, 1978. – 375 с.
  4. Пікашова Т.Д. Основи історії науки і техники / Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. – К.: ІЗМН, 1997. – 400 с.
  5. Основные этапы развития отечественного автомобилестроения // Анохин А.П. Отечественные автомобили. – М.: Наука, 1968. – С. 5-10.
  6. Паламарчук М.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: посібник / Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. – К.: Знання, 1998. – С. 376-392.
  7. Розміщення продуктивних сил: підручник / за ред. Є.П. Качана. – К.: Вища школа, 1998. – С. 139-149.
  8. Розміщення продуктивних сил: підручник / за ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михай­люк, В.Ф. Семенова. – К.: Знання, КОО, 1998. – С. 376-392.

Переглянути статтю    Завантажити pdf