ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Чуприна В.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Говоруха О.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Виконані порівняльні розрахунки динамічних характеристик різних варіантів шпиндельних вузлів на опорах кочення. Встановлено вплив основних компоновочних параметрів на динамічні характеристики. Це дозволяє забезпечити раціональний вибір компоновок.шпиндельних вузлів під час проектування в САПР.

Ключові слова:

Використана література:

  1. Данильченко Ю.М. Прецизійні шпиндельні вузли на опорах кочення / Данильченко Ю.М., Кузнєцов Ю.М. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 342с.
  2. Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем: справочник / Ивович В.А. 2-е издание. – М.: Машиностроение, 1981 – 183с.
  3. Кудинов В.А. Динамика станков / Кудинов В.А. – М.: Машиностроение, 1967 – 360с.
  4. Пуш А.В. Шпиндельные узлы: качество и надежность / Пуш А.В. – М.: Машиностроение, 1992. – 288с.
  5. Чернянский П.М. Оптимальное проектирование шпиндельных узлов с увеличением числа подшипников в опорах / Чернянский П.М., Шабанов В.В. // Технология металлов. – М.: ООО "Наука и технологии", 2007. – № 5. – С. 38-42.
  6. Чуприна В.М. Динамічний розрахунок шпиндельних вузлів у САПР металорізальних верстатів / Чуприна В.М., Липлянський Ю.С. // Вісник ЧДТУ. Серія "Технічні науки". – Чернігів, 2001. – № 13. – С. 44-51.
  7. Чуприна В.М. Порівняльний розрахунок динамічних характеристик шпиндельного вузла верстату 16К20Ф3 в САПР / Чуприна В.М., Дмитренко М.А., Лоскутов С.В. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів: ЧДТУ, 2009. – № 37. – С. 105-116.

Переглянути статтю    Завантажити pdf