ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Кальченко В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Юрченко Ю.Д., Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведені результати експериментальних досліджень інтенсивності поверхневого зносу та температури різання при обробці аустенітних сталей збірними токарними різцями з внутрішнім тепловідведенням.

Ключові слова:

Використана література:

  1. Лоладзе Т.Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента / Лоладзе Т.Н. – М.: Машиностроение, 1982. – 318 с.
  2. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов / Бобров В.Ф. – М.: Машиностроение, 1975. – 344 с.
  3. Макаров А.Д. Оптимизация процессов резания / А.Д. Макаров. – 2-е изд. – М.: Машиностроение, 1976. — 278 с.
  4. Основи теорії різання матеріалів: підручник для вищ. навч. закладів / Мазур М.П., Внуков Ю.М., Доброскок В.Л. [та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 422 с.
  5. Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обработки материалов / Резников А.Н. – М.: Машиностроение, 1981. – 348 с.
  6. Ерёмин А.Н. Физическая сущность процесса резания сталей / Ерёмин А.Н. – Свердловск: Машгиз, 1951. – 226 с.
  7. Григорович В.К. Твёрдость и микротвёрдость металлов / Григорович В.К. – М.: Наука, 1976. – 230 с.
  8. Праведников И.С. Физическая сущность критических температур резания / Праведников И.С. // Нефтегазовое дело. – 2011. – № 3. – С.297-310.
  9. Слободяник П.Т. Методы и средства контроля температуры при механической обработке / Слободяник П.Т. // Машиностроит. пр-во. Сер. Технология и оборудование обработки металлов резанием: Обзор информ. ВНИИТЭМР.– М., 1990. – Вып. 2. – 36с.
  10. Мироненко В.В. Збірні токарні різці з внутрішнім тепловідводом  / Мироненко В.В., Юрченко Ю.Д. // Вісник ЧІТІ. – Черкаси, 2002.

Переглянути статтю    Завантажити pdf