ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Сиза О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Савченко О.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Квашук Ю.В., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано екологічно безпечний інгібітор корозії сталей (ГС-1) на основі насіння гірчиці для захисту обладнання харчової промисловості. Максимальні захисні властивості спостерігаються при застосуванні інгібітора (30 мл/л) у розчинах хлоридної, винної, лимонної кислот: ступінь захисту Z = 89,2 – 97,5 %. Інгібітор корозії ГС-1 має високий ступінь захисту, є технологічним, дешевим, відповідає санітарно-гігієнічним нормам, не порушує технологічний процес і не створює загрозу забруднення навколишнього середовища.

Ключові слова:

Використана література:

  1. Розенфельд И.Л. Ингибиторы коррозии / Розенфельд И.Л. – М.: Химия, 1977. – 352 с.
  2. Radnai Ferens. Toth lakabne Iljna. Ilona Tavvezetek belso Korroziovedelme // Korroz. figy/ – 1981. Vol. 21. – № 5. – P. 111-115.
  3. Тищенко Г.П. Корозія і захист від корозії в харчовій промисловості / Тищенко Г.П., Бурмістр М.В. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002. – 461 с.
  4. Алексеев Л.С. Основные критерии для оценки коррозионной агрессивности природных пресных вод / Алексеев Л.С., Беличенко Ю. П. // Энергетик. – 1978. – № 5. – С. 23-24.
  5. СанПиН 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов.
  6. СанПиН 42-123-4089-86 Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах.
  7. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 р № 771/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1198. – № 19. – Ст. 98.
  8. Гаммерман А.Ф. Курс фармакогнозии / Гаммерман А.Ф. – Л.: Медгиз, 1960. – 639 с.
  9. Розенфельд И.Л. Ингибиторы атмосферной коррозии / Розенфельд И.Л., Персианцева В.П.  – М.: Наука, 1985. – 278 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf