ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Горбатко О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено ефективні характеристики полімерного однонаправленого волокнистого в’язкопруж­ного композиційного матеріалу з наявністю симетричної тріщини в зоні контакту волокна і матриці за допомогою енергетичного методу.

Ключові слова:

Використана література:

  1. Ванин Г.А. Устойчивость оболочек из армированных материалов / Ванин Г.А. – К.: Наукова думка, 1978. – 212 с.
  2. Ванин Г.А. Микромеханика композиционных материалов / Ванин Г.А. – К.: Наукова думка, 1985. – 304 с.
  3. Фудзии Т. Механика разрушения композиционных материалов / Т. Фудзии, М. Дзако. – М.: Мир, 1982. – 232 с.
  4. Забашта В.Ф. Полимерные композиционные материалы конструкционного назначения: справочник / В.Ф. Забашта, Г.А. Кривов, В.Г. Бондарь. – К.: Техніка, 1993. – 160 с.
  5. Победря Б.Е. О точности эффективных характеристик в механике композитов / Победря Б.Е. // Механика композитных материалов. – 1990. – № 3. – С. 408–413.
  6. Дубенець В.Г. Визначення ефективних характеристик в’язкопружних композиційних матеріалів, армованих волокнами / Дубенець В.Г., Яковенко О.О. // Проблемы прочности. – 2009. – № 4. – С. 124–132.
  7. Титов В.А. Определение эффективных упругих характеристик композитов с несовершенным контактом компонентов / Титов В.А., Злочевская Н.К. // Вісник НТУУ „КПІ”. Механіка. – 2005. – № 59. – С.276-279.

Переглянути статтю    Завантажити pdf