ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Кувшинов О.В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Зайцев С.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглядається задача функціонального аналізу системи радіозв’язку під час впливу навмисних завад. Запропонована математична модель адаптивної системи радіозв’язку, яка діє в умовах активної радіоелектронної протидії та апріорної невизначеності щодо умов ведення зв’язку, сигнальної та завадової обставин. Модель доповнена ігровим підходом, який враховує різноманітність і ефективність стра­тегій в умовах невизначеності.

Ключові слова:

Використана література:

1. Кондратьев А. Перспективный комплекс РРТР и РЭВ сухопутных войск США „Профет” / Кондратьев А. // Зарубежное военное обозрение. - 2008. - № 7. - С. 22-28.

2. Азов В. О реализации в США концепции ведения военных действий в едином информационном пространстве / Азов В. // Зарубежное военное обозрение. - 2004. - №6. - с. 10-17.

3. Стрелецкий А. Американский перспективный наземный комплекс ведения радиоэлектронной войны „Вулфпак” / Стрелецкий А. // Зарубежное военное обозрение. - 2002. - № 10. - с. 27-28.

4. Голяницкий И.А. Математические модели и методы в радиосвязи / Голяницкий И.А.; под ред. Ю.А. Громакова. - М.: Эко-Трендз, 2005. - 440 с.

5. Григорьев В. А. Сети и системы радиодоступа / В. А. Григорьев, О. И. Лагутенко, Ю. А. Распаев. - М.: Око-Трендз, 2005. - 384 с.

6. Цыпкин Я. З. Адаптация и обучение в автоматических системах / Цыпкин Я. З. – М.: Наука, 1968. – 400 с.

7. Оуэн Г. Теория игр / Оуэн Г. - М.: Мир, 1971. – 230 с.

8. Петросян Л. Теория игр / Л. А. Петросян, Н. А. Зенкевич, Е. А. Семина. - М.: Высшая школа, 1998. – 304 с.

9. Стеклов В. К. Оптимізація та моделювання пристроїв і систем зв’язку: підручник для вищ. навч. закл. / Стеклов В. К. - К.: Техніка, 2004. - 576 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf