ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Темніков В.О., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Петейчук О.В., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропонований принцип побудови підсистеми параметризації як складової системи автентифікації операторів ергатичних систем за голосом. Застосування наведеного підходу дозволяє поліпшити якість контролю за роботою операторів і запобігти доступу до систем управління ергатичних систем несанкціонованих операторів та операторів, які знаходяться у неналежному психофізіологічному стані.

Ключові слова:

Використана література:

  1. Буров О.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психофізіологічних моделей діяльності: дис.… д-ра техн. наук: 05.01.04 / Буров О.Ю. // НДІ проблем військової медицини Збройних сил України. – К., 2006. – 329 с.
  2. Денисов В. Г. Авиационная инженерная психология / В. Г. Денисов, В. Ф. Они­щен­ко, А. В. Скрипец. – М.: Машиностроение, 1983. – 232с.
  3. Леонтьев А.Н. Человек и техника / А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов // Вопросы психологии. – 1963. – № 5. – С. 29-37.
  4. Temnikov V.A.,Peteychuk A.V. Organization of preshift and intrashift access control of ATC to the resources of information systems //The fourth world congress “Aviation in the XXI-st century”, “Safety in Aviation and Space Technologies”. Proceedings. Volume1. Kyiv 2010. – P. 17.22-17.25.
  5. Темников В.А. Параметризация автоматического контроля доступа операторов к ресурсам информационных систем по голосу / Темников В.А., Темникова Е.Л. // Вестник Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. – 2010. – №9 (151). – Ч.1. – С. 143-148.

Переглянути статтю    Завантажити pdf