ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Зацерковний В.І., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянута можливість інтеграції просторових даних у регіональній ГІС. Розроблена математична модель інтеграції даних, яка адекватно описує міжсистемні особливості ІС і може слугувати основою для інтеграції розрізнених просторових даних.

Ключові слова:

Використана література:

  1. Бурачек В. Г. Основи ГІС / В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, В. І. Зацерковний. – Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 512 с.
  2. Воробьева М. С. Математическое моделирование и технологии интеграции данных в учетных информационных системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец. 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» / М. С. Воробьева. – Тюмень, 2006. – 20 с.
  3. Грэхем Иан. Объектно-ориентированные методы: Принципы и практика = Object-Oriented Methods: Principles & Practice / Иан Грэхем. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2004. – 880 с.
  4. Самарский А. А. Математическое моделирование: идеи, методы, примеры / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. – М.: Физматлит, 2005. – 320 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf