ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Заплетніков І.М., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна

Кудрявцев В.М., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна

Парамонова В.А., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено результати аналізу основних факторів, що мають вплив на становлення студентів у інженерних професій,і розглядаються пропозиції щодо підвищення якості підготовки фахівціа та їх практична реалізація на кафедрі обладнання харчових виробництв Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про організацію і проведення конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2011 році: Лист МОН N 1/9-30 від 19.01.2011 р.

2. Інновації і якість вищої освіти: зб. тез доповідей учасн. наук.-метод. конф. ун-ту. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 678 с.

3. Режим доступу: www.masters.donntu.edu.ua/2007/fvti/zanjala_d/ind/bulletin_2000/ index06.htm.

4. Режим доступу: www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=57&c=1223.

5. Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dmpd/2004_22/_22/24-27%2022_2004.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf