ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Міневич Г.Я., Львівська комерційна академія, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто проблему якості бавовняних тканин білизняного призначення як важливого чинника розвитку вітчизняного текстильного ринку та забезпечення конкурентоспроможності текстильної продукції. Досліджено вплив нових рецептур вибілювання бавовняних білизняних виробів на їх якість та екологічну безпечність.

Ключові слова:

Використана література:

  1. Осипенко Н. І. Безпечність товарів як передумова формування вітчизняного споживчого ринку / Н. І. Осипенко, Г.Ф. Пугачевський // Товарознавство та інновації: зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 2. – С.8-15.
  2. Пахолюк О. В. Роль екологізації виробництва й асортименту одягових целюлозовмісних тканин у формуванні їх ринку / О. В. Пахолюк, Б. Б. Семак // Товарознавство та інновації: зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 2. – С. 96-107.
  3. Семак Б. Б. Роль торгівлі у формуванні вітчизняного ринку екологобезпечних текстиль­них матеріалів і виробів / Б. Б. Семак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9 (111). – С. 76-82.
  4. Галик І. С. Екологічна безпека та біостійкість текстильних матеріалів: монографія / Галик І. С., Концевич О. Б., Семак Б. Д. – Львів: Вид-во ЛКА, 2006. – 232 с.
  5. Проданчук М. Г. Текстильні матеріали та одяг – сучасні проблеми безпеки / М. Г. Проданчук [та ін.] // Легка промисловість. – 2004. – № 4. – С. 36-41.
  6. Ємченко І.В. Проблеми гармонізації національної стандартизації щодо міжнародних вимог у сфері екологічної політики текстильної промисловості / І.В. Ємченко, О.І. Корж, Г.Я. Міневич // Торгівля, комерція і підприємництво: зб. наук. праць. – Львів: ЛКА, 2005. – Вип. 7. – С. 223-226.
  7. Сльозко Г. Ф. Ресурсозберігаюча низькотемпературна технологія вибілювання бавовняних тканин / Г. Ф. Сльозко [та ін.] // Легка промисловість. – 1999. – № 4. – С. 57.
  8. Поліщук С.О. Про механізм вибілювання бавовняних матеріалів пероксидом водню / С.О. Поліщук, В.І. Барановський, Н.І. Ксенжук // Легка промисловість. – 2002. – №3. – С. 53.
  9. Склянников В. П. Потребительные свойства текстильных товаров / В. П. Склянников. – М.: Экономика, 1982. – 160 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf