ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Волик В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Черніков Б.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Представлено узагальнені результати досліджень за визначенням світлотіньової структури поверхні. Показано геометрія утворення відображень (світлових відблисків) під час моделювання поверхонь технічних форм. Наведено підхід до практичної побудови відблисків на складній криволінійній поверхні.

Ключові слова:

відблиск, світло, технічна форма, тінь, формоутворення

Використана література:

1. Гильберт Д. Наглядная геометрия / Д. Гильберт, С. Кон-Фоссен. – М. : Наука, 1981. – 344 с.

2. Черніков Б. І. Графоаналітичне дослідження віддзеркалень на лінійчатих поверхнях / Б. І. Черніков, Я. В. Жарій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2002. – № 15. С. 5-10.

3. Режим доступа : http://help.solidworks.com.

4. Малюх В. Тестируем Artisan Rendering для КОМПАС-3D / В. Малюх // САПР и графика. – 2011. – № 12. – С. 52-56.

5. Режим доступа : http://wikihelp.autodesk.com/Inventor.

6. Черніков Б. І. Ідентифікація ліній кривизни на поверхні з врахуванням утворення світлової лінії / Б. І. Черніков, Я. В. Жарій // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К. : КНУБА, 2004. – Вип. 76. – С. 122-127.

7. Савелов А. А. Плоские кривые / А. А. Савелов. – М. : Госиздат физико-математической литературы, 1960.

8. Снисаренко Н. Н. Построение лучей, отраженных поверхностями вращения / Н. Н. Снисарен­ко // Прикладная геометрия и инженерная графика. – К. : КИСИ, 1968. – Вып. 8. – С. 27-28.

Переглянути статтю    Завантажити pdf