ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Половецький Є.В., Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна

Завальна І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Новомлинець О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено короткий літературний огляд особливостей отримання нероз’ємних з’єднань при виготовлені термоелементів. Проаналізовано тенденції розвитку та сфері використання термоелементів. Розглядаються способи комутації віток термоелементів, їх переваги та недоліки. Наведені основні вимоги до матеріалів віток термоелементів. Проаналізовано вимоги щодо отримання якісних нероз’ємних з’єднань. Розглянуто питання підбору режиму паяння термоелементів, як одного з найпоширеніших способів комутації віток термоелементів. Наведено коротку характеристику телуриду вісмуту, як традиційного напівпровідникового матеріалу для виготовлення термоелементів. Встановлено задачі щодо подальшого розроблення перспективного способу отримання нероз’ємного з’єднання напівпровідникового матеріалу Bi2Te3 з комутуючою мідною пластиною.

Ключові слова:

термоелемент, комутація, телурид вісмуту, мідь

Використана література:

1. Анисимов М. А. Новые термоэлектрические материалы на основе редкоземельных гексаборидов для криогенных рефрижераторов и сенсоров / М. А. Анисимов // Материалы 51-й научной конференции Московского физико-технического института. – М., 2008. – С. 191.

2. Фреїк Д. М. Досягнення і проблеми термоелектрики 1. Історичні аспекти (Огляд) / Д. М. Фреїк, Л. І. Никируй, О. С. Криницький // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13, № 2. – С. 297-318.

3. LeTourneau University [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.letu.edu/news/2012/WeldingMJEResearchGrants560K.html.

4. LeTourneau University [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.letu.edu/_Academics/Engineering/Faculty/YoniAdonyi.html.

5. Шостаковский П. Термоэлектрические источники альтернативного электропитания / П. Шостаковский // Компоненты и технологии. – 2010. – № 12. – С. 131-138.

6. Режим доступу : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/449420/Jean-Charles-Athanase-Peltier.

7. Pike B. Pike’s Illustrated Descriptive Catalogue of Optical, Mathematical, and Philosophycal Instruments. In II Volumes. Vol. II [Електронний ресурс]. – New York : Published by author at the his manufactory 294 Broadway, 1856. – 372 p. – Режим доступу : http://www.scribd.com/doc/46292317/1856-Pike-s-Illustrated-Descriptive-Catalogue-of-Optical-Mathematical-Philosophical-Instruments-Volume-1.

8. Kuel Fang Hsu, Sim Loo, Fu Guo, Wel Chen, J. Dyck, C. Uher, T. Hogan, E. Polychroniadis, M. Kanatzidis. Cubic AgPbmSbTe2+m bulk thermoelectric materials with high figure of merit // Science. – 2004. – V. 203. – P. 818-820.

9. Tang X. F., Chen L. D., Goto T., Dyck J. S., Chen W., Uher C., Hirai T., Yuan R. Z. Synthesis and High Temperature Thermoelectric Properties on n-type BayNixCo4-xSb12. // Proc. XX ICT-2001. – P. 97-100.

10. Berardan D., Alleno E., Rouleau O., Godart C., Puyet M., Lenoir B., Scherrer H., Gerard L., Ravot D., Lackner R., Bauer E. Improved Thermoelectric Properties in the Double Filled Skutterudites (Ce-Yb)y(Fe-Co-Ni)4Sb12 // Proc. 8 EWT. Krakow, 2004.

11. Тушенцова Е. Н. Термоэлектрический модуль (ТЭМ) [Электронный ресурс] / Е. Н. Тушенцова //Четвертая Всероссийская научно-техническая конференция «Студенческая весна 2011: Машиностроительные технологии» / МГТУ им. Н.Э Баумана. – Режим доступа : http://studvesna.qform3d.ru?go=articles&id=351.

12. Uher C. Skutterudite Based Thermoelectrics. Handbook of Thermoelectrics, Edited by Rowe, CRC Press, 2006. – P. 34-1 – 34-17.

13. Горський П. В. Електропровідність контактуючих часток термоелектричного матеріалу / П. В. Горський, В. П. Михальченко // Термоелектрика. – 2013. – № 2.

14. Сабо Е. П. Технология халькогенных термоэлементов. Физические основы. Глава 3. Технология коммутации ветвей термоэлемента. 3.1. Коммутационные переходы / Е. П. Сабо. – Грузия, 2010.

15. Термоелектричні модулі для генераторів на газовому органічному паливі / Л. І. Анатичук, Є. І. Антонюк, В. Я. Михайловський, О. Я. Лусте, Л. М. Вихор, І. С. Термена // Термоелектрика. – 2006. – № 4.

16. Охотин А. С. Термоэлектрические генераторы / А. С. Охотин, А. А. Ефремов, В. С. Охотин. – М. : Атомиздат, 1971. – 288 с.

17. Kaible H. T., Rauscher L., Fujimoto S., Kurosawa T., Kauda T. Development of thermoelectric generating cascade modules using silicide and Bi-Te // Proc. 23 rd International Conference on Thermoelectrics. – Australia. – 2004. – P. 13.

18. Малыгин Е. А. Исследования термоэлектрических батарей, скоммутированных на основе вакуумных конденсатов кобальта / Е. А. Малыгин, М. П. Козорезов, А. М. Черников // Гелиотехника. – 1973. – № 3. – С. 27-31.

19. Термоэлектрические батареи на основе сплавов Bi2Te3 с рабочей температурой до 300 ºС. Термоэлектрики и их применение / А. А. Пустовалов, В. В. Гусев, Л. П. Небера, М. И. Панкин, Н. Н. Рыбкин // Доклады VIII Международного семинара. – СПб., 2002. – С. 357-362.

20. Способ изготовления термоэлектрических модулей. H01L21/50, H01L35/34 (РФ)/ Ю. П. Прилепо, А. А. Кичкайло. – Заявл. 11.07.2001, опубл. 20.12.2002.

21. Алтырцев Г. А. Коммутация термоэлементов на основе Pb-Te и Bi2Te3-Sb2Te3 / Г. А. Алтырцев, Ю. Н. Малевский // Теплоенергетика. – 1961. – Вып. 3. – С. 61-67.

22. Сабо Е. П. Технология халькогенных термоэлементов. Физические основы. Глава 3. Технология коммутации ветвей термоэлемента. 3.3. Контактная электросварка / Е. П. Сабо. – Грузия, 2010.

23. Способ коммутации термоэлементов : а.с. №1642911 (СССР) / В.Г. Швецов (СССР). – Заявл. 25.03.87, опубл. 30.03.89.

Переглянути статтю    Завантажити pdf