ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Мухін В.Є., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Запропоновано спеціалізований маршрутизатор для розподілених комп'ютерних систем (РКС), в якому використовуються внутрішні багатоканальні зв'язки. Цей маршрутизатор забезпечує усунення взаємних блокувань маршрутизованих потоків даних під час реалізації різних механізмів маршрутизації, що дозволяє підтримати декілька одночасно функціонуючих безпечних каналів зв'язку і підвищити ефективність функціонування та захищеність оброблюваних даних у комп'ютерних системах.

Ключові слова:

потоки даних, маршрутизатор, багатоканальні зв’язки

Використана література:

1. Nelakuditi S., Lee S., Yu Y., Zhang Z.-L., and Chuah C.-N. Fast local rerouting for handling transient link failures,” IEEE/ACM Trans. Netw. 15(2), pp. 359-372.

2. Labovitz C., Ahuja A., Bose A., and Jahanian F. Delayed internet routing convergence. IEEE/ACM Trans. Networking, 9(3), pp. 293-306.

3. Yashpaul Singh E.R., and Swarup A. Analysis of Equal cost Adaptive Routing Algorithms using Connection-Oriented and Connectionless Protocols. World Academy of Science, Engineering and Тechnology 51 2009, pp.299-302.

4. Hansen A. F., Cicic Т., Gjessing S., Kvalbein A., and Lysne O. Multiple Routing Configurations For Fast IP Network Recovery, IEEE/ACM Trans. Netw. 17 (2), pp. 473-486.

Переглянути статтю    Завантажити pdf