ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Нікітенко Є.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено архітектуру модульної системи, що реалізує покращений метод пошуку несправностей. Розглянуто роль кожного модуля у системі, представлена діаграма класів системи.

Ключові слова:

несправність, функціональний блок, радіоелектронні пристрої

Використана література:

1. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры : учебник для вузов. – М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 528 с.

2. Об одном варианте решения технического диагностирования радиоэлектронных средств / А. В. Дубов, А. П. Капранов, В. В. Сускин, В. Ф. Шевченко // Управление большими системами: надежность и диагностика средств и систем управления. – 2010. – № 31. – С. 363-377.

3. Лекции по теории графов / В. А. Емеличев, О. И. Мельников, В. И. Сарванов, Р. И. Тышкевич. – Изд. 2-е, испр. – М. : УРСС, 2009. 392 с.

4. Тим Хоукинс, Илько Пладж, Питер Мембри. The Definitive Guide to MongoDB: The NoSQL Database for Cloud and Desktop Computing. – М. : Apress, 2010.  С. 350.

Переглянути статтю    Завантажити pdf